Burgerbrief: Bewoners Stefanna seniorenwoningen bezorgd over gezamenlijke liften voor opname corona patiënten

Advertentie Delft op Zondag 10 oktober 2020

Ingezonden email van de heer Marc Rust

Pieter van Foreest opent  speciale verpleegafdeling voor coronapatiënten in Stefanna. Dat kopt het artikel in de krant van 18 oktober.  In stilte, zonder enige vorm van communicatie richting de “buren” geopend op 12 oktober. Het artikel zal velen in Delft niet interesseren en/of ontgaan zijn in deze tijd. Prima gedachte maar realiseer dit dan op een meer veilige plek als het echt om de mensen/zorg gaat.

Stefanna is namelijk een voormalig bejaardenhuis; het betreft dus een pand met voormalige aanleunwoningen; bouwkundig een chaos met meerdere aanbouwingen en uitbreidingen.

Nu zijn het sinds 2012 seniorenwoningen; meest zeer oude mensen die daar, alleenstaand wonen met voornamelijk mantelzorg maar ook thuiszorg. Een locatie waar de toegang, algemene ruimten en liften zowel door én bewoners én cliënten van de verpleegafdelingen gebruikt worden. Feitelijk gedwongen door elkaar gebruik maken van dezelfde faciliteiten. Niet te vergeten de belangrijkste groepen; het bezoek van beide doelgroepen, de mantelzorgers en de thuiszorg.

Sinds 2012 wordt geprobeerd bouwkundig de wettelijke scheiding aan te brengen in het gebouw tussen zorg en wonen, met allerlei ellende en verbouwingen. Voor het ventilatiesysteem, essentieel ter bestrijding voor corona, is echter nog nooit iets gedaan. Voor zover ik weet is deze feitelijk niet anders dan het openen van buitendeuren. Afgelopen zomer was het een sauna in het trappenhuis en portalen.

Tevens is er al zo’n 2 weken geleden een oefenruimte gecreëerd, in één van de entrees tegenover de liften, waar bewoners nogal van schrokken. Slecht met nadrukkelijk uiten van ongenoegen en aandringen met vragen, kwam er iets van verklaring van de mensen die daar bezig waren.
De hoofdreden van de schrik was dat er geen informatie verstrekt was hierover. Wel om de week een corona nieuwsbrief naar de mensen die ooit met PvF zaken hebben gedaan. Informatie over het verpleeg deel van het gebouw. De rest van de bewoners van het pand zijn blijkbaar niet belangrijk.

Reguliere bewoners van de niet tot het verpleeghuis behorende woningen, lijken gewoon als “oude niet belangrijke maar wel potentiële klanten” te worden beschouwd.

Als je dan verder leest in het artikel wordt er gesproken over een aparte toegang voor patiënten en personeel. Ik was zeer benieuwd hoe ze dát gingen uitvoeren en ben er inmiddels achter. Men gebruikt de buitendeur, ingang van de seniorenwoningen waar de dubbele liften zijn. Ze komen langs de brievenbussen en bellentableau en gebruiken de gezamenlijke liften. Niet de hoofdingang van het verpleeghuis want dat is denk ik verkeerde beeldvorming maar zal waarschijnlijk worden afgedaan met een ontsmettingsverhaal.

Het probleem is dat namelijk geen andere toegang naar de verpleegafdelingen dan de gezamenlijke met de senioren woningen. Het trappenhuis of de liften!

Het excuus dat de liften en hal daarna ontsmet worden gaat nergens over. Er worden zoveel chemicaliën gebruikt dat iemand met een beetje COPD of astmatische klachten, daarna meteen in ademnood komt. Het lijkt wel een zenuwgas heb ik al horen zeggen. Ik heb PvF al eens gevraagd hoe het zit met het ventilatiesysteem in de liften want ondanks dat de liftkooien nauwelijks een jaar oud zijn, lijkt er geen ander ventilatie syteem te zijn dan de lift zelf.

Wat afgelopen zomer wel middels een brief van Vestia, op aandringen van PvF, werd gemeld is dat de hoofdingang voor bewoners van de seniorenwoningen niet gebruikt mocht worden. Deze hoofdingang werd bij het begin van het corona tijdperk afgesloten voor mantelzorgers en thuiszorgpersoneel wat geen Pieterpak draagt. Thuiszorg van andere dan PvF dus.

Via Vestia en op aandringen van PvF kregen andere bewoners een brief hierover. Echter de Pieter thuiszorg doorkruiste het gebouw zonder enige restrictie. Zelfs het kantoorpersoneel dat naar de 6e verdieping moest voor vergaderingen kwam via de hoofdingang door de gang naar de lift waar niemand zou mogen zijn.

Nu heeft PvF een nieuw verdien model en gebruiken ze doodleuk de voordeur van de buren; bewoners van de seniorenwoningen: ONGEHOORD!

Was de verstandhouding tussen de alleenstaande bewoners en de zorginstelling vóór corona al niet gezellig meer, mét corona is deze verder verslechterd. Ook Vestia, als verhuurder, wil hier blijkbaar geen rol in spelen. Het is zorgelijk dat het bestuur van een zorginstelling zich een machtspositie heeft toegeëigend onder het mom van zorg. En dit dan ook nog met behulp van ROAZ en GHOR. Ik vraag me af of die organisaties wel op de hoogte zijn van de situatie; bouwkundig gezien dan.

Blijkbaar heeft Pieter van Foreest geen boodschap aan de vele buren en denk slechts in eigen belang om de ontstane leegte te vullen na een dure verbouwing.

MJA Rust

___________________________________________________________________________________________________________

Van: GGD Haaglanden Date: ma 19 okt. 2020 om 12:00
Subject: FW: Speciale corona afdeling Stefana To: mja rust

Goedemorgen,U kunt hiervoor contact opnemen met de instelling Pieter van Foreest. GGD GHOR Nederland en GGD Haaglanden spelen hierin geen rol.

Met vriendelijke groet, Marjolein Walsmit, Communicatieadviseur GGD Haaglanden

___________________________________________________________________________________________________

Het ROAZ is wat moeilijk te vinden op het grote web maar het LNAZ reageerd alsvolgt:

LNAZ reageert als volgt: Vervelend dat u als omwonende hinder ervaart. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg gaat over de acute zorg in ziekenhuizen en traumacentra in Nederland. Verpleeghuizen en verpleeginstellingen vallen onder de VVT-sector; het spijt ons dat we u niet kunnen helpen.
Bij dit soort klachten kunt u het beste eerst met de instelling zelf contact opnemen.