Hart voor Delft, dé Stadspartij zo gaan Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga samen verder

Hart voor Delft is de nieuwe naam voor de fusie tussen Stadsbelangen en Groep Stoelinga.

Een lang gekoesterde wens van beide politieke groeperingen is in vervulling gegaan. Vanaf april 2020 waren er fusiegesprekken gaande tussen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft om tot één grote stadspartij te komen om daarmee een tegenwicht te geven aan de lange politieke collegevorming van de huidige collegepartijen. De boegbeelden van beide partijen Martin Stoelinga en Bram Stoop zijn, met kwartiermakers Theodor van der Lans en Aad Meuleman, besprekingen begonnen, die nu hebben geleid tot deze mooie samenwerking.

Martin Stoelinga, de oprichter van Onafhankelijk Delft, is in 2020 samen met Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben uit Onafhankelijk Delft gestapt en zijn onder de naam Groep Stoelinga verder gegaan in de Delftse politiek. De lang gekoesterde wens om één grote stadspartij te realiseren, kwam hierdoor een grote stap dichterbij en heeft nu geleid tot deze samenwerking. Een aanwinst voor Delft en een felicitatie aan de mensen van beide partijen, die hier de afgelopen jaren keihard aan hebben gewerkt.

De Algemene Ledenvergadering van Stadsbelangen Delft is begin dit jaar unaniem akkoord gegaan met de naamswijziging van haar partij in Hart voor Delft, de Stadspartij. Begin deze maand is dit heugelijke feit vastgelegd door middel van een statutaire wijziging bij de notaris.

De raadsleden van Groep Stoelinga te weten: Martin Stoelinga, Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben zijn toegetreden tot de fractie Hart voor Delft, de Stadspartij. De fractie bestaat verder uit de raadsleden Bram Stoop en Coby de Koning en de commissieleden/niet raadsleden Marcel Koelewijn, Harry van Adrichem en Martien de Koning.

Hart voor Delft, de Stadspartij Doel van deze samenvoeging is, dat de politieke groepering Hart voor Delft, de Stadspartij uitgroeit tot de grootste lokale stadspartij om daarmee een positie te verwerven, die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden. En ook om daardoor een leidende rol te kunnen vervullen bij de toekomstige coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het wordt hoog tijd dat het blok/macht van Groen Links, D66, STIP e PvdA, die sinds 1998 basis vormen van diverse coalities, eindelijk wordt doorbroken en een grote lokale stadspartij deel uit gaat maken van een nieuwe coalitie.

De mensen van Hart voor Delft hebben als geen ander contacten met de mensen in onze stad, staan met beide benen midden in onze samenleving en zijn regelmatig te vinden in de diverse wijken. Hart voor Delft is er klaar voor om zich voor honderd procent in te zetten voor alle mensen die wonen, leven en werken in Delft. Wij willen de Delftenaren meer betrekken bij het begin van planvorming, bij de uitwerking en uitvoering van plannen. Niet alleen luisteren, maar ook doen!

Naast de statutaire wijziging is ook de bestuurssamenstelling gewijzigd. Voorzitter is Erwin Stoelinga, Hans Haakman (penningmeester), Aad Meuleman (secretaris), Rob Tetteroo en Werner Bremer leden van het bestuur. Vervolg De komende maanden zal het bestuur in samenwerking met de fractie zich verder voorbereiden, zoals website, verkiezingsprogramma en verkiezingscampagne, op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Aanmeldingen van mogelijke kandidaten voor de kandidatenlijst (jong, oud, vrouw, man) en ook nieuwe leden zijn zeer welkom! Zij kunnen zich aanmelden via ons secretariaat: ameul@ziggo.nl.

HVC afvalverwerkingstarieven weer onder vuur

Één week na de raadsvergadering staat de keuze voor de inbesteding aan HVC voor ons huisvuil vanavond al weer op de agenda.

Daar had de VVD zelfs een slappe motie ‘Zorgen Inbesteding’ voor ingediend. Iets vragen wat je toch al krijgt. Enkel vandaag donderdag op dit moment van schrijven (10:00) is er nog geen enkele reactie van het Avalex bestuur op alle wensen, bedenkingen en brieven die gesteld zijn. Dus ik kan dit sowieso niet serieus voorbereiden voor vanavond.

Het rapport van KplusV is niet meer up-to-date wat betreft de tarieven. Maak dan een nieuw openbaar rapport. Anders blijft dit dooretteren.

HVC afvalverwerkingstarieven voor fijn restafval is erg hoog met €89/ton. Daar zitten andere afvalverwerkingsbedrijven ver onder. Maar HVC haalt een truc uit.

De gemeente Delft (wij dus) moeten garant staan voor hun schuldenberg. Die is erg hoog. Zeker €750 miljoen. Maar omdat Delft garant staan voor een deel van de schuld zegge-en-schrijven €25 – €30 miljoen krijgen we een korting van omgerekend €11/ton.

Dat is vreemd. Dus we krijgen provisie op de schuldenberg van HVC. Bij de aandelen Eneco kregen we dividend (€2 miljoen/jaar) op de winst. Maar bij HVC is omgekeerd kapitalisme. Een provisie die niet vast is maar meebeweegt met de hoogte van de schuldenberg.

Dus hoe meer schulden HVC aangaat, des te meer provisie krijgen we! Dat is een bedrijfsmodel dat uiteraard leidt tot hogere schulden in de roerige elkaar beconcurrerende huisafvalmarkt.

Maar indien HVC schulden gaat afbouwen dan gaat de provisie omlaag en moet er dus meer voor het verwerken betaald worden.

Dit is een zeer agressieve ongekende bedrijfsmethode om de concurrentie kapot te maken met mega schulden die gedekt worden met de oneindige geldbronnen van de 44 aangesloten gemeenten en 6 waterschappen. Gemeenten kunnen immers niet failliet. Is de vrije concurrentie eenmaal bedongen (AVR, Atteroo en EEW) dan sluipen uiteraard de verwerkingsprijzen omhoog.

Dat GroenLinks en de PvdA volledig vooringenomen achter dit soort oligarchische Staatsbedrijven staan dat is niet verbazend. Maar de Delftse burger is straks de klos met een alsmaar fors stijgende Afvalstoffenheffing.

We hebben wethouder Brandligt ook om een gespecificeerd overzicht verzocht van de schulden van alle de bedrijven die onder HVC vallen. Inclusief de bedragen en de rentevoet.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Jp

Rondvraag over Brandweer die smalle Mackaystraat niet in kon vanwege geparkeerde auto’s

Mackaystraat (Kuyperwijk) ondanks dat auto’s in parkeervakken staan is de doorgang vaak te smal voor brandweerwagens.

Rondvraag aan burgemeester Marja van Bijsterveldt:

Volgens een bericht op District8 op 1 maart jl kon de brandweer de Mackaystraat (Kuyperwijk) niet in voor een woningbrand vanwege fout geparkeerde auto’s

De auto’s stonden te dicht op de rijbaan geparkeerd. Door snel bij allemaal bewoners aan te bellen kon na een uitdaging de plaats van melding bereikt worden

Maar daarmee is dit probleem voor de toekomst niet opgelost. Vandaag stonden auto’s weer dermate op de weg geparkeerd dat er maar 2,6 meter ruimte over was (zonder zijspiegels)

vHeemstrastraat Olofsbuurt waar stoepparkeren is toegestaan en vooral in het weekend vol staat.

Ook aan de V. Heemstrastraat (Olofsbuurt) waar stoepparkeren is toegestaan is de doorgang niet meer dan 2,5 meter. Met autospiegels erbij is dat ook te weinig ruimte voor een hoogwerker.

Vraag 1 Was dit een bekend probleem? Zijn er nog meer straten waar dit aan de orde is?

Vraag 2 Wat gaat de burgemeester doen om er voor te zorgen dat er in ieder geval in deze twee straten de rijweg voldoende beschikbaar blijft voor brandweer voertuigen indien er auto’s geparkeerd staan?

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit

Rotterdamseweg schoorsteenbrand. Hoogwerker heeft best wel wat ruimte nodig om stempels uit te zetten aan de zijkant.

Corona: waarom Willem van Oranje achter slot en grendel?

Prinsentuin hermetisch op slot

Vanavond breng ik twee punten naar voren in de commissie EFB over corona:

1 De Prinsentuin zit op slot.

Onze Willem van Oranje staat achter slot en grendel. Dat is toch een trieste aanblik! Juist in deze tijd dat velen in de stad gaan wandelen zou het fijn zijn als ook dit hofje bereikbaar is. Er zijn al niet veel plekken in de binnenstad waar je even kan zitten.

Ik weet dat het museum dicht is. Maar kan desalniettemin toch de Prinsentuin open? 

2 De actie om Delftenaren op te roepen om lid te worden van een stembureau bezetting leverde 1500 aanmeldingen op.

Velen die de cursus hebben gedaan kregen daarna pas te horen dat ze niet geselecteerd zijn? Dat is op zijn zachts gezegd erg teleurstellend voor die groep.

Ik heb het idee dat veel studenten zich hebben aangemeld vanwege de financiële vergoeding. Vraag hoeveel bedraagt die vergoeding per dagdeel? Wat waren de criteria van de selectie? En hoeveel studenten zijn uiteindelijk wel uitgenodigd? En kunnen de afgewezen kandidaten een ‘aardigheidje’ krijgen van de gemeente? 

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Helft Prinsenhofgarage nog steeds dicht wegens reparaties lekkages.

Bovenste verdieping is al twee maanden afgesloten. Alleen de dieper gelegen -2 is open

11 januari schreef ik het bericht Prinsenhofgarage lekt door Spoorsingelgracht erboven? Ik vroeg aan wethouder Huijsmans wat er aan de hand was?

Ik kreeg het summiere antwoord: “Het is het college bekend dat er lekkages zijn op verdieping -1 van de Prinsenhofgarage. Er is een herstelbedrijf ingeschakeld en de herstelwerkzaamheden worden deze week gestart. Gebruikers van de garage zijn geïnformeerd om gebruik te maken van verdieping -2 om hun auto’s te parkeren. Hier is voldoende ruimte. Eventuele schades als gevolg van de lekkage worden aangemeld bij ParkerenDelft. De kosten worden gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij van Parkeren Delft”

In de Delft op Zondag verscheen op 26 januari het bericht van ParkerenDelft dat lekkages wel vaker voorkomen door zettingen en regenval. Ook verwachtte Parkeren Delft dat de werkzaamheden eind januari afgerond zouden zijn.

Delft op Zondag 24 januari 2021

Maar we zijn nu twee maanden verder en ze zijn nog steeds bezig om de scheuren in het plafond te dichten.

Zondag 7 maart 2021

Gevolg van de afsluiting is wel dat laag -2 in het weekend bijna helemaal vol staat. En het gaat weer veel regenen deze week. Wanneer is de Prinsenhofgarage eindelijk waterdicht?

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Gepensioneerd Roteb directeur Voormeulen: “laat HVC gewoon met een eerlijke aanbesteding meedoen”

https://www.hvcgroep.nl/

Mijn naam is Kees Voormeulen wonende is Rijswijk en belanghebbende als inwoner van het Avalex gebied.

Ik wil nog reageren op uw vergaderingen van Delft, Rijswijk en Midden Delfland die ik digitaal heb bijgewoond met als  en onderwerp inbesteding HVC/Avalex en de overige gemeenten.

De gemeenteraad van Rijswijk , hoewel nog onduidelijk vanwege een schorsing van de beraadslagingen,  kennelijk van plan is finaal in te stemmen met een besluit om te investeren voor € 85 mln in het project HVC. Voor mij onbegrijpelijk ten minste kunt u mededelen dat u een open en transparante aanbesteding wil waarin objectief kan worden vast gesteld wat de huidige marktprijzen zijn i.p.v. van een rapport K+V zonder meer te accepteren.

Er tevens recent een rapport van de rekenkamer in Krimpen aan den IJssel ligt waarin de conclusie is dat het Gemeentebestuur onjuist en  is geïnformeerd (conclusie rekenkamer hoofdconclusie 7 (pag.16 en 17) evenals pagina 17 waarin de conclusie staat dat het rapport van K+V niet voldoet. De gemeente met  een forse verhoging met vele euro’s  per aansluiting zal moeten plaatsvinden.

Als gepensioneerd FNV bezoldigd bestuurder en voor mijn pensioen de laatste 10 jaar als Algemeen directeur van de Roteb in Rotterdam (gemeentelijke organisatie) werkzaam was heb ik in ieder geval verstand van in het inzamelen en verwerken van afval. In het verleden had de gemeente Rotterdam ook een afvalverwerkingscentrale (AVR) maar er al snel door de gemeente werd besloten om deze te verkopen. Het argument was dat je als gemeentelijke inzamelaar zo min mogelijk afval wil brengen maar een verwerker die  zoveel mogelijk afval wil hebben.

Dit conflict of interest was de aanleiding. De gemeente wilde geen aandelen dan wel eigenaar zijn van een afvalverwerkingscentrale. Inmiddels is dezelfde positie door de gemeente Amsterdam over het AEB ingenomen na vele 10 tallen miljoenen te moeten betalen om niet failliet te gaan het AEB te verkopen maar nu Avalex op het gebied van landelijke speler een kleine is die het natuurlijk beter moet weten en de gemeenten gezamenlijk met 13 % van de aandelen denken de dienst bij HVC te kunnen uitmaken .Het is toch zo dat de meerderheid van de aandeelhouders beslissen. Zoals u weet is er de afgelopen 6 jaar geen dividend uitgekeerd en het eigen vermogen t.o.v. het vreemd vermogen een ander licht op de kwestie werpt.

Nu nog het punt milieu: zonder ook in Rijswijk en Delft zich maar enigszins te verdiepen in dit belangrijke  punt waar het vervoer over de weg dan wel via water af te wegen en de enorme hoeveelheden vervoersbewegingen naar Dordrecht c.q. Alkmaar ten opzichte van andere aanbieders die wel de mogelijkheid hebben om via water het afval aan te bieden, hoewel het naar Alkmaar ook mogelijk is maar vanwege de afstand ik dit buiten beschouwing heb gelaten. 

K+V stelt in zijn rapport dat uit studies blijkt dat er uit milieutechnische reden niet efficiënter zou zijn dan transport over de weg en transport over de weg retourvrachten mogelijk zijn en dat over water beperkt is. Wat voor retour materiaal is dit? Toch niet het vervulde granulaat wat in Alkmaar als wegenmateriaal is gebruikt? zie de TV uitzending van Teun van der Keuken zondag 28 februari j.l .

Vastgesteld is in ieder geval dat vervoer over water de volgende voordelen heeft. Geen files , zeer veilig, veel minder CO2 uitstoot en veel minder lawaai. Het is ook niet voor niets dat de overheid vervoer over water wil stimuleren. Ook een vergelijk met vrachtwagen is de afstand naar Alkmaar niet realistisch. Wel geeft K+V aan dat het vervoer over water richting Alkmaar te overwegen. Dordrecht Centrale ligt overigens niet aan het water. Maar dit alternatief moet volgens K+V nader overleg plaatsvinden tussen HVC om maatwerk zoals overslag wijze van transport en het tarief en dan ook pas praten over prijzen???

Wellicht werpt ook een nieuw licht op een nieuwe situatie. Omdat veel politieke partijen duurzaamheid, klimaat en innovatie in hun programma’s hebben staan zijn er ook recente innovatieve ontwikkelingen zoals met waterstof  toepassing met watertaxi’s in Rotterdam gesteund Gemeente Rotterdam het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie. Natuurlijk is dit niet grootschalig binnen 1tot jaar 2 gerealiseerd maar zal zeker binnen3-5  jaar zeer belangrijke ontwikkelingen voor de scheepvaart zowel zee als binnenvaart zullen plaatsvinden .Wat mij ook zeer verontrustend overkomt dat het college en de raad Rijswijk zo maar aannemen dat het met de transportkosten conform het K+V wel goed zit zonder deze ontwikkelingen mee te nemen in hun overwegingen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad in Delft een motie van de VVD aangenomen om nadere informatie over de verschillen van mening te vragen. Zoals u ongetwijfeld weet heeft HVC Dordrecht geen ligging aan water, HVC Alkmaar wel. maar dat is irreëel gelet op de afstand om het afval per schip naar toe te brengen kan dus allen per vrachtwagen gebracht worden. Ten slotte er is een marginale marktverkenning geweest door K+V zonder de markt ook maar in de gelegenheid te stellen een officiële aanbieding te doen en dat te vergelijken met HVC. Huidige tarieven HVC €86,- per kt en de markt  huidige tarieven afsluit tussen €60 en €70 per kt. 

U moet dan toch tegen een risicovolle aandelen transactie met HVC  voor nota bene onbepaalde tijd zijn zonder een goede transparante en eerlijke afweging te maken. Het is ook een weerbarstige materie. Opmerkingen van de PvdA dat afval ophalen een basis behoefte is net als water en Electra is op zich juist en dat blijft Avalex ook doen maar het verwerken van  afval is een vak apart en daar hebben gemeenten onvoldoende kennis van laat staan om via aandelentransacties te investeren. Als u denkt dat Avalex met 13 % van de aandelen (mits alle gemeenten het eens zijn!!) iets in te brengen heeft in de aandeelhoudersvergadering is dit een utopie, dit wordt in meerderheidsbesluiten vastgesteld.

Ik verzoek u vriendelijk in het belang van uw burgers dat er een besluit wordt genomen waar een eerlijke en transparante vergelijking binnen 4 tot 6 weken tussen markt en HVC  kan plaatsvinden in plaats va de opmerking van HVC : u moet unaniem instemmen met een contract voor onbepaalde tijd anders trekken we ons terug. Deze chantage van kiezen tussen de kogel of de strop moet u toch aan het denken zetten.

HVC kan toch ook een aanbieding doen als verwerker met of zonder dat er een risicovolle aandelen transactie moet plaatsvinden. Kortom college en raad zorg eerst voor een complete en eerlijke vergelijking van tarieven incl transportkosten en mogelijke prijsverhogingen en stel de markt ook een aanbieding te doen binnen 4 weken om hen ook onder druk te zetten. HVC kan toch ook een nieuwe offerte aanbieden met of zonder aandelentransactie?????? en kunt u voor de inwoners een objectief en transparant voorstel presenteren. Ik kan me niet voorstellen dat u een dergelijk voorstel afwijst. Met vriendelijke groeten .

Kees Voormeulen

Prematuur om al nieuwe VVD wethouder te benoemen voordat de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld is

Hatte van der Woude VVD wethouder staat op nummer 32 van de VVD kieslijst voor de Tweede Kamer

Geachte raadsleden,

Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat wethouder Van der Woude op nummer 32 op de VVD-kandidatenlijst. Indien zij gekozen wordt en ontslag neemt als wethouder in Delft, dan komt de benoeming van een nieuwe wethouder in Delft aan de orde. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt u om voor die mogelijke gelegenheid de volgende data alvast te noteren in uw agenda:

 • Donderdag 18 maart
  • Openbare bekendmaking van de aanbevolen wethouderskandidaat van de VVD
  • Delen integriteitsscan
 • Maandag 22 maart
  • 19:00 – 20:00 digitale kennismaking/hoorzitting met de aanbevolen kandidaat
  • 20:00 – 20:15 digitale raad (rapportage commissiegeloofsbrieven / aanwijzen stembureau)
 • Dinsdag 23 maart
  • 17:45 – 19:15 raadsleden worden opgeroepen om in dit tijdsblok ten behoeve van de stemming naar de Markt te komen, voor het stadhuis krijgen zij een stembriefje en kunnen deze invullen en deponeren in de stembus.
  • 19:30 – 19:45 digitale raad (uitslag stemming en installatie)
  • 20:00 – …. digitale Commissie Algemeen over het herstelplan

Met vriendelijke groet, griffier Raymond Jeene

______________________________________________________________________________________________________________

De Kiesraad is duidelijk. Pas op 26 maart om 12:00 wordt de officiële verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Zeker omdat er een vernieuwd kiesstelsel is waar voorkeurstemmen veel zwaarder doortellen op de uiteindelijke benoeming dan de plaats op de kieslijst. Niemand hoe dat gaat uitpakken. Ik heb ook geen glazen bol. En ik stem ook geen VVD.

Bart Smals nummer 37

Nu staat de eveneens Delftse Bart Smals op plaats 37 en is een geduchte concurrent voor Hatte van der Woude. Hoeveel zetels zal de VVD halen? Het is nog geen 17 maart. Ik vind het nogal prematuur dat de gemeenteraad vooraf al rekening gaat houden met het vertrek van een VVD wethouder. Dat zien we dan wel weer. En wie zegt dat wij een nieuwe VVD wethouder willen?

Nergens voor nodig. Haar taken kunnen door de andere wethouders erbij genomen worden. Het is toch enkel maar wat uitbollen naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Ook een mooie bezuiniging.

Ik heb geen coulance naar een wethouder die volledig uit carrière perspectief haar klus in Delft niet afmaakt. Ze laat Delft in de steek. Ik ga ook geen datums reserveren voor 26 maart.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Lokale coryfee Dick Jense schiet Avalex HVC combinatie af

Rijswijks lokale coryfee Dick Jense

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Rijswijk, 3 maart 2021

Edelachtbare dames en heren,

Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel.

U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het bedrijf HVC uit Alkmaar. Dit op basis van een niet gebruikelijke procedure. Inbesteding in plaats van aanbesteding. Een inbesteding is niet de meest voor de hand liggende procedure om een goede, scherpe prijs en voorwaarden te krijgen voor de verwerkingskosten van uw afval. En al helemaal niet als u zich realiseert dat door uw gemeente daarvoor risicodragende aandelen moeten worden gekocht. Voor de gezamenlijke ‘AVALEX gemeenten’ een bedrag van 83 miljoen Euro.

Opmerkelijk is de gevolgde procedure. Mij staat helder voor de geest dat tijdens eerdere bijeenkomsten met raadsleden uit de diverse AVALEX-gemeenten de afspraak werd gemaakt dat er een marktverkenning zou plaatsvinden. Daarbij zou worden gekeken naar alle voor- en nadelen. Ook werd afgesproken dat de uitkomsten van deze marktverkenning eerst zouden worden gedeeld met de gemeenteraad, alvorens over te gaan tot het voorleggen van een keus. Niets van dit alles dus.

Uit reacties van de diverse afvalverwerkers in ons land blijkt dat er helemaal geen sprake is van een serieuze marktverkenning. In elk geval niet op een wijze die de naam ‘marktverkenning’ verdient. Wat wel blijkt is dat er door K+V ondubbelzinnig is aangestuurd op de nu voorliggende inbestedings-variant met HVC. Van de eerder toegezegde tijdige terugkoppeling is geen enkele sprake in de huidige gang van zaken. Voor u ligt een “slikken- of stikkenscenario.” Krachtig onderbouwd door het rapport van K+V. Dat hierbij door K+V niet de juiste informatie werd en wordt gebruikt is, tot op dag van vandaag, inmiddels duidelijk genoeg gebleken. Daar wijzen de schriftelijke reacties van marktpartijen ook op.

Ik zou u willen aanraden het Rapport van de Rekenkamer van Krimpen aan den IJssel te lezen. Dit rapport (zie bijlage), “Een dure Scheiding”, werd gemaakt naar aanleiding van de inbesteding van inzamelactiviteiten door NV Cyclus. Een transactie die uiteindelijk vele miljoenen te duur is uitgevallen. De adviserende rol werd hier uitgevoerd door K+V.

Helaas had een meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad geen boodschap aan de omschreven zorg die ik hier nu uit. Mijn oproep aan u:“Behoed de inwoners van onze regio voor onnodig hoge lasten voor het verwijderen en verwerken van ons afval. Doe niet mee aan de onzin om onnodig bedrijfsrisico op uw schouders te nemen. Een onnodig risico van 83 miljoen Euro! Laat de markt haar werk doen en draag zorg voor een goede gemeenschappelijke aanbesteding, waarbij HVC gewoon kan meedoen.”

Hoogachtend, Dick Jense

Oud wethouder Rijswijk; oud DB lid Avalex; oud lid Provinciale Staten van Zuid-Holland; oud lid Tweede-Kamer

Emailadres: jensedick@gmail.com

D66 wethouder Huijsmans trekt haar keutel in, ophalen Grofvuil blijft “gratis”

Nu aangemeld grofvuil gratis thuis opgehaald blijft worden, zullen dit soort illegaal gestort grofvuil hopelijk voorkomen worden.

Kleine overwinning van Hart voor Delft / Stadsbelangen. Het thuis ophalen van aangemeld grofvuil blijft gratis. Gelukkig zeg.

Onbestuurbare olifant in Delfts Blauwe porseleinkast

Het onzalige voorstel van D66 Wethouder Martina Huijsmans om 3 ton te bezuinigen werd zelfs door D66 fractievoorzitter Christine Bel afgeschoten. Wat een zeperd voor Huijsmans. En onderhand is wel duidelijk dat Huijsmans geen enkel politiek gevoel heeft om gevoelens uit de samenleving te voorspellen.

ChristenUnie, CDA, D66 en STIP dienden een motie om de kosten voor het ophalen van grofvuil van volgend jaar weer te verrekenen in het tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens van de Verordening Reinigingsheffing. Dat komt neer op een stijging van € 5,82 voor één-persoonshuishouden en € 9,12 voor een meerpersoonshuishouden. Dat zien wij niet zitten omdat de afvalstoffenheffing toch al tot de hoogsten van Nederland behoort.

De bezuiniging zou moeten komen uit kappen met de verdere uitrol van het Nieuwe Inzamelen. Wij zien niets in het peperdure ‘omgekeerd inzamelen’ van restafval met de PlasticMetaalDrankenkartons PMD die zeer vervuild en grotendeels onbruikbaar is. Wij kiezen voor nascheiding van ons huisvuil.

Probleem grofvuil dumpingen positieve oplossing

Ons voorstel om burgers een kleine beloning te geven als ze de moeite nemen om hun grofvuil zelf weg te zag Huijsmans uiteraard niet zitten. Dus de motie Beloning wegbrengen van grofvuil/samen blijft Delft schoon werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen. Alleen de SP steunde die motie van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP (met dank aan Actueel van het RaadsInformatieSysteem)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Stellen Second Opinion voor over heibel onder afvalverwerkingsbedrijven HVC, AVR, EEW en Attero tarieven voor Avalex

Verwerkingstarieven van huishoudelijk afval

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld.

In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan een 1 miljoen euro duurder uit kan pakken dan de route-aanbesteden (€7.1m vs. €8.2m)”

Er is grote onenigheid ontstaan tussen aan de ene kant de vrije markt bedrijven (AVR, EEW en Attero) en de publieke Huisvuilcentrale (HVC). GroenLinks wethouder Brandligt steunt de inbesteding van ons huisafval naar HVC.

Wij vinden dat omdat dit grote gerenormeerde marktpartijen zijn die beweren dat er is uitgegaan van onjuiste informatie dit nader onderzocht dient te worden door een buitenstaander.

Wij stellen voor dat er komende maand een second opinion wordt gedaan over de juistheid van de tarieven om tot een objectieve vergelijking van de bedrijven te komen.

Dat zou kunnen door United Quality (www.unitedquality.nl) die een geschikte partij kan zijn omdat ze recent een aanbesteding van Restafval & Grof Huishoudelijk Afval heeft begeleid voor een groep gemeenten in de regio.

Wij willen geen hoge afvalverwerkingstarieven en dus afvalstoffenheffing betalen omdat Avalex als publiek overheidsbedrijf vanzelfsprekend een voorkeur heeft voor HVC eveneens een overheidsbedrijf.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]