Erratum Huijsmans: Rijden vulgraadsensor PMD on hold

Beste Jan Peter,

Nog even in aanvulling op de rondvraag van dinsdag:

Er is besloten om de verdere uitrol van het rijden op vulgraadsensor tijdelijk on hold te zetten om meer stabiliteit in het systeem te brengen.

Ingeval dat deze oplossingen niet de gewenste oplossing geven dan gaan we terug naar de reguliere routes op frequentie voor PMD.

Groet, Martina

Ir Martina Huijsmans MCA

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening

Gebiedswethouder Nieuw Delft en Voorhof-Poptahof

Gemeente Delft

Telefoon 015-260 2437

Email mhuijsmans@delft.nl