Telegraaf Haagland: Avalex zoekt een nieuwe afvalverwerker.

Noodklok over plan Avalex

Van onze correspondent

RIJSWIJK Inwoners krijgen de rekening gepresenteerd als Avalex het afval laat verwerken door de HuisVuilCentrale (HVC). Hiervoor waarschuwen raadsfracties in de zes aangesloten gemeenten.

Zij luiden de noodklok nu blijkt dat de gemeenten vele tientallen miljoenen schuld van het overheidsbedrijf moeten overnemen en de verwerkingskosten voor het afval bovendien hoger zijn.

De raden in Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland werden gealarmeerd, nadat ze brieven kregen van afvalbedrijven EEW en AVR. Avalex laat het huishoudelijk afval nu nog verwerken door Twence, maar dat contract loopt af.

Motie om een second opinion

De keuze om met HVC verder te gaan en via Avalex aandeelhouder en dus mede-eigenaar te worden van het overheidsbedrijf, valt bij een groot aantal partijen niet in goede aarde. Zo rekent het verwerkingsbedrijf 89 euro per ton afval, terwijl het marktgemiddelde op 65 tot 70 ton ligt. „Het kan niet anders dan dat dit wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing, die voor een meerpersoonshuishouden in Delft nu al op bijna 365 euro ligt. Wij zullen dan ook via een motie om een second opinion vragen”, zegt raadslid Jan Peter de Wit van Groep Stoelinga. Volgens De Wit, die stelt dat de gemeente een financiële garantstelling moet afgeven van 25 miljoen euro, kan Delft sowieso geen besluit nemen, omdat de prinsenstad onder preventief toezicht staat van de provincie.

Onafhankelijk Rijswijk spreekt van ’een giga-risico’: „We begeven ons zo in een tak van sport waar je als gemeente ver van moet blijven: aandelen kopen in de afvalverwerkingsbranche”, zegt Dick Jense.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen) uit Leidschendam-Voorburg heeft ook grote bedenkingen bij de gang van zaken rond HVC: „We zijn eigenlijk een fuik ingeduwd waarbij maar één oplossing nog mogelijk was: deelnemen in HVC. De gemeente moet dan wel voor 19 miljoen euro garant staan. Op mijn vraag aan de wethouder Afval of ook is nagegaan wat de prijsaanbieding van andere afvalverwerkers zou zijn als de gemeente een garantie zou geven, kon de wethouder vervolgens geen goed antwoord geven. Gelet op ervaringen elders in het land vinden wij het garant staan in een afvalverwerker veel te groot.”

Bron Telegraaf Haagland