Author's posts

Hart voor Delft, dé Stadspartij zo gaan Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga samen verder

Een lang gekoesterde wens van beide politieke groeperingen is in vervulling gegaan. Vanaf april 2020 waren er fusiegesprekken gaande tussen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft om tot één grote stadspartij te komen om daarmee een tegenwicht te geven aan de lange politieke collegevorming van de huidige collegepartijen. De boegbeelden van beide partijen Martin Stoelinga en …

Continue reading

HVC afvalverwerkingstarieven weer onder vuur

Één week na de raadsvergadering staat de keuze voor de inbesteding aan HVC voor ons huisvuil vanavond al weer op de agenda. Daar had de VVD zelfs een slappe motie ‘Zorgen Inbesteding’ voor ingediend. Iets vragen wat je toch al krijgt. Enkel vandaag donderdag op dit moment van schrijven (10:00) is er nog geen enkele …

Continue reading

Rondvraag over Brandweer die smalle Mackaystraat niet in kon vanwege geparkeerde auto’s

Rondvraag aan burgemeester Marja van Bijsterveldt: Volgens een bericht op District8 op 1 maart jl kon de brandweer de Mackaystraat (Kuyperwijk) niet in voor een woningbrand vanwege fout geparkeerde auto’s De auto’s stonden te dicht op de rijbaan geparkeerd. Door snel bij allemaal bewoners aan te bellen kon na een uitdaging de plaats van melding …

Continue reading

Corona: waarom Willem van Oranje achter slot en grendel?

Vanavond breng ik twee punten naar voren in de commissie EFB over corona: 1 De Prinsentuin zit op slot. Onze Willem van Oranje staat achter slot en grendel. Dat is toch een trieste aanblik! Juist in deze tijd dat velen in de stad gaan wandelen zou het fijn zijn als ook dit hofje bereikbaar is. …

Continue reading

Helft Prinsenhofgarage nog steeds dicht wegens reparaties lekkages.

11 januari schreef ik het bericht Prinsenhofgarage lekt door Spoorsingelgracht erboven? Ik vroeg aan wethouder Huijsmans wat er aan de hand was? Ik kreeg het summiere antwoord: “Het is het college bekend dat er lekkages zijn op verdieping -1 van de Prinsenhofgarage. Er is een herstelbedrijf ingeschakeld en de herstelwerkzaamheden worden deze week gestart. Gebruikers …

Continue reading

Gepensioneerd Roteb directeur Voormeulen: “laat HVC gewoon met een eerlijke aanbesteding meedoen”

Mijn naam is Kees Voormeulen wonende is Rijswijk en belanghebbende als inwoner van het Avalex gebied. Ik wil nog reageren op uw vergaderingen van Delft, Rijswijk en Midden Delfland die ik digitaal heb bijgewoond met als  en onderwerp inbesteding HVC/Avalex en de overige gemeenten. De gemeenteraad van Rijswijk , hoewel nog onduidelijk vanwege een schorsing …

Continue reading

Prematuur om al nieuwe VVD wethouder te benoemen voordat de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld is

Geachte raadsleden, Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat wethouder Van der Woude op nummer 32 op de VVD-kandidatenlijst. Indien zij gekozen wordt en ontslag neemt als wethouder in Delft, dan komt de benoeming van een nieuwe wethouder in Delft aan de orde. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt u om voor die …

Continue reading

Lokale coryfee Dick Jense schiet Avalex HVC combinatie af

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar Rijswijk, 3 maart 2021 Edelachtbare dames en heren, Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel. U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het …

Continue reading

D66 wethouder Huijsmans trekt haar keutel in, ophalen Grofvuil blijft “gratis”

Kleine overwinning van Hart voor Delft / Stadsbelangen. Het thuis ophalen van aangemeld grofvuil blijft gratis. Gelukkig zeg. Het onzalige voorstel van D66 Wethouder Martina Huijsmans om 3 ton te bezuinigen werd zelfs door D66 fractievoorzitter Christine Bel afgeschoten. Wat een zeperd voor Huijsmans. En onderhand is wel duidelijk dat Huijsmans geen enkel politiek gevoel …

Continue reading

Stellen Second Opinion voor over heibel onder afvalverwerkingsbedrijven HVC, AVR, EEW en Attero tarieven voor Avalex

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld. In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan …

Continue reading