Category: Avalex

Erratum Huijsmans: Rijden vulgraadsensor PMD on hold

Beste Jan Peter, Nog even in aanvulling op de rondvraag van dinsdag: Er is besloten om de verdere uitrol van het rijden op vulgraadsensor tijdelijk on hold te zetten om meer stabiliteit in het systeem te brengen. Ingeval dat deze oplossingen niet de gewenste oplossing geven dan gaan we terug naar de reguliere routes op …

Continue reading

Bende naast containers door nieuw systeem met vulgraad-sensoren

In de extra commissie Ruimte en Verkeer van 30 juni 2020 gaf D66 wethouder Martina Huijsmans antwoord op de vraag over de terugkerende tyfusbende bij de PMD container aan de Van Speykstraat. Huijsmans: 100% van de Delftse ondergrondse containers heeft een vulgraad-sensor die via internet doorgeeft aan Avalex wanneer de container vol is. Zie sensor …

Continue reading

Tyfusbende PMD container Van Speykstraat kan niet langer

Deze tyfusbende is bijna elk weekend. Heb hier als wijkraadslid steeds aandacht voor gevraagd via twitter bij Avalex maar dat helpt geen zak. Deze ondergrondse container kan de aanvoer van de brave burgers in deze wijk niet aan met de huidige frequentie. Probleem is ook dat ‘werkende’ burgers vaak in het weekend de vuilniszakken gaan …

Continue reading

Grofvuil ophalen mogelijk betalen in 2021 vanwege enorme kostenstijging Avalex

Uit de Ontwerp begroting 2021 van Avalex blijkt dat ‘Het Nieuwe Inzamelen’ alleen maar tot enorme kosten stijgingen heeft geleid. Dan zullen de kosten de komende jaren bij ongewijzigd beleid met ongeveer 3 miljoen stijgen. Dat is enorm. En de verwachting van voorzitter Brandligt is dat het mogelijk nog €8 miljoen kan worden. Het Nieuwe …

Continue reading