Category: Curatele Provincie

Groep Stoelinga stort volledige Fractievergoeding 2020 terug naar gemeente

Alle kleine beetjes helpen voor het Herstelplan om tot een sluitende Begroting 2021 te komen. We hebben als fractie Groep Stoelinga geen gebruik gemaakt van de Fractievergoeding 2020 die we kregen sinds 1 juni 2020. Scheel ook een hoop bijkomende tijd voor de griffie en kosten van een dure accountant die alles weer moet controleren. …

Continue reading

GroenLinks veroorzaakt financieel debacle door veel zwaardere bezuinigingen ‘herstel’ Begroting

De niet-sluitende onwettige Delftse Begroting 2021-2024 die bedoeld was als wapen tegen minister Kasja Ollongren(D66) komt als een boemerang keihard terug naar Delft. Na het totaal missen van het doel (Delft stond alleen in Zuid-Holland) krijgen wij nu met verdrievoudigde snelheid een onnodige financiële opdonder. De gevolgen zijn zeer zuur voor de Delft. Wij moeten …

Continue reading

Interpellatie in gemeenteraad omdat Brandligt informatie curatele maand verzweeg

Onderwerp: interpellatie in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 202 Geachte voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Van Bijsterveldt Hierbij doen ondergetekenden een verzoek tot het houden van een interpellatie in de digitale gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021 conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Het Betreft het niet tijdig informeren van de …

Continue reading

Telegraaf Haagland: Kritiek op de miljoenentekorten in Delft

Bron Telegraaf Haagland 14 januari 2021 enkel selectie Hart voor Delft deel. Van onze correspondent DELFT Delft staat opnieuw onder verscherpt financieel toezicht van de provincie vanwege een tekort van 6,5 miljoen euro in de begroting. Eerder gebeurde hetzelfde toen de prinsenstad tientallen miljoenen euro’s verloor met het Spoorzonedebacle en ternauwernood kon voorkomen dat Delft …

Continue reading

GroenLinks wethouder Brandligt de domste van heel Zuid-holland

Het is weer tijd voor Ranglijstjes 2020. De prijs van de Domste Delftse bestuurder gaat dit jaar afgetekend naar GroenLinks wethouder Stephan Brandligt. Van de 52 gemeenten in Zuid-Holland werd enkel de gemeente Delft onder curatele van de Provincie gezet. Zie persbericht. De commissaris van de Koning Jaap Smit & en Gedeputeerde Staten gaan nu …

Continue reading

GroenLinks wethouder Brandligt verzweeg aankondiging preventief toezicht Provincie Zuid Holland

Volgens de Brief die de Provincie Zuid Holland op 17 december aan Delft stuurde wist GroenLinks wethouder Brandligt al op 18 november al dat Delft onder financiële curatele geplaatst zou worden. Dit is achterhouden van politiek relevante informatie. Op 3 december is er nog een commissie Economie, Financiën en Bestuur geweest. Daar had Brandligt dit …

Continue reading

Per 1 januari 2021 staat Delft onder preventief verscherpt toezicht van de Provincie Zuid Holland

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (financiën) heeft gegokt en verloren. De Provincie Zuid Holland zet Delft onder financiële curatele. Onderstaande brief is enkel aan fractievoorzitters gestuurd. Veel te laat. Wij weten als gewone gemeenteraadsleden van niks. De brief die de provincie Zuid Holland aan de gemeente Delft hierover gestuurd heeft is zogenaamd zoek. Die hebben we …

Continue reading

Delftse Post: Verzet tegen begrotingstekort

Bron Delftse Post 25 november 2020 Door Marcel de Jong De stadspartijen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn zeer kritisch over het tekort van 6,5 miljoen euro op de gemeentebegroting. Ze hebben een brief naar het provinciebestuur geschreven waarin ze het Delftse college ‘onbehoorlijk bestuur’ verwijten. Delft – Het tekort wordt volgens wethouder Stephan Brandligt veroorzaakt …

Continue reading

Brandbrief aan de Provincie Zuid Holland over opzettelijk Begrotingstekort

Aan Gedeputeerde StatenAfdeling Bestuur Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht Kenmerk PZH-2020-753894377 Datum 19 november 2020 Delft Geachte drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot, De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft op 5 november de Begroting 2021 – 2024 vastgesteld. Deze begroting is niet sluitend en kent een tekort van 6,5 miljoen euro voor 2021. Maar …

Continue reading

AD Delft: ‘Mooie begroting’ is volgens oppositie een ‘mega-afgang’

AD Delft Door Carel van der Velden Voor het eerst in de geschiedenis digitaal te zien, maar: ‘We denken dat provincie deze begroting zal afkeuren’ Kijkers moeten rekening houden met haperende verbindingen, scheef hangende camera’s, bevriezend beeld en microfoons die af toe niet werken. Welkom bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Delft, die vanavond voor …

Continue reading