Category: Sloop Bomenwijk

Ooievaarsnesten Wilgenlaan mogen geruimd worden

De sloop van 190 woningen in de Bomenwijk hangt af of bewoners daar bezwaar maken tegen het ruimen van Ooievaarsnesten op de schoorstenen in de Wilgenlaan. Delftse ooievaars zijn al begonnen met het maken van nesten. En die mogen volgens artikel 3,1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming niet opzettelijk beschadigd, vernield of nesten of …

Continue reading