Delft op Zondag: ‘Welke naam de stadspartij gaat dragen, kiest Delft’

Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft voor de tweede lock down

zo 18 okt 2020, 10:00 

DELFT – De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga is in volle gang. In juli tekenden beide partijen op de Markt een intentieverklaring om samen tot één grote stadspartij te komen en inmiddels vinden gemeenschappelijke fractievergaderingen plaats. Het moment is nu daar om de nieuwe partij een naam te geven. Welke naam dat exact wordt, kiezen de inwoners van Delft.

Door Cheyenne Toetenel

De beide aanjagers van de nieuwe lokale stadspartij, Aad Meuleman en Theodor van der Lans, zijn met Erwin Stoelinga doorgegaan met het vormgeven van de partij. Een van de uitgangspunten van Van der Lans en Meuleman is om de Delftse burger bij veel zaken van de nieuwe partij te betrekken. “We moeten de Delftenaren meer serieus gaan nemen dan de politiek het afgelopen decennium heeft gedaan. Wij willen weten wat zij belangrijk vinden, en ons daar hard voor maken. Laten we nou eens goed luisteren naar wat er in Delft leeft. Dat kan per wijk verschillen, dus je moet differentiëren.”

Volgens Van der Lans moet er een andere wind gaan waaien. “We moeten meer gaan samenwerken in de Delftse politiek. Het is nu nog te vaak wij en zij. We moeten een brug slaan, elkaars eigenheid accepteren en samenwerken. Dat wil de nieuwe stadspartij voor elkaar krijgen. Potentieel hebben we een heel mooi fenomeen te pakken. Een grote nieuwe stadspartij: twee bloedgroepen die verbazingwekkend goed mixen.”

Vorderingen


Dat de twee partijen goed mixen, blijkt volgens Van der Lans uit de samenwerking die nu al gaande is. “De samenwerking is nog niet geformaliseerd, maar wel vinden er al gemeenschappelijke fractievergaderingen plaats. Komende raadsvergaderingen worden vooraf in gezamenlijkheid besproken. Moties en agendapunten worden samen voorbereid, maar je ziet ook al een verandering in de strategie. De vraag is nu: hoe gaan we iets proberen aan te pakken? Dat is beter dan ad hoc politiek bedrijven, zoals het voorheen was. Deze verandering maakt dat ik zeer positief naar de toekomst van deze partij kijk. Samen kunnen we het waarmaken.”

Nieuwe naam


Het betrekken van de inwoners begint al bij de naam waaronder de partij gekend zal gaan worden. De werkgroep heeft beider fracties een voorstel gedaan voor een viertal namen waaruit gekozen kan worden. “De naam volledig vrij laten kiezen is een onbegonnen zaak”, stelt Van der Lans. “Je krijgt dan vermoedelijk honderden namen en vele varianten op hetzelfde thema. Een beetje voorselecteren leek ons daarom de beste optie.”

De fracties van de Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben in gezamenlijk beraad onveranderd en unaniem de voordracht van de werkgroep overgenomen. “De motivatie bij alle keuzes is helder”, leggen Van der Lans en Meuleman uit. “Wij vinden dat je in je naamstelling duidelijk moet maken wat je bent en waarvoor je staat. We zijn er voor iedereen in de stad Delft, staan rechtop voor eerlijke lokale politiek en iedereen moet het begrijpen.”

Vier keuzes voor naam nieuwe grote stadspartij

1 Stadspartij Delft:
“Je maakt in een keer duidelijk wat je bent.”

2 Delftse Stadspartij:
“Idem maar dan met iets meer nadruk op het Delftse karakter.”

3 Hart voor Delft:
“Delftsblauw. Wie kent het blauwe Delftse hart niet?”

4 Har(d)t voor Delft:
“Idem. We maken ons hard voor de stad en doen doet met ons hart.”

Ook u kunt meebeslissen welke naam de nieuwe stadspartij uiteindelijk zal dragen. Dit kan door uw keuze te mailen naar nieuwestadspartij@gmail.com.

In de editie van 15 november wordt de gekozen naam bekend gemaakt.