Category: Geen categorie

HVC afvalverwerkingstarieven weer onder vuur

Één week na de raadsvergadering staat de keuze voor de inbesteding aan HVC voor ons huisvuil vanavond al weer op de agenda. Daar had de VVD zelfs een slappe motie ‘Zorgen Inbesteding’ voor ingediend. Iets vragen wat je toch al krijgt. Enkel vandaag donderdag op dit moment van schrijven (10:00) is er nog geen enkele …

Continue reading

Lokale coryfee Dick Jense schiet Avalex HVC combinatie af

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar Rijswijk, 3 maart 2021 Edelachtbare dames en heren, Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel. U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het …

Continue reading

Stellen Second Opinion voor over heibel onder afvalverwerkingsbedrijven HVC, AVR, EEW en Attero tarieven voor Avalex

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld. In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan …

Continue reading

Ja, Sylvia wilde in de gemeenteraad

Bron Delft.nl Sylvia Grobben, Groep Stoelinga‘Ik ga altijd zelf kijken wat er speelt’ Vier jaar geleden volgde Sylvia Grobben de cursus Politiek Actief. Al het jaar er na werd ze raadslid voor Onafhankelijk Delft. In 2020 ging ze met Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit verder als Groep Stoelinga. “Ik heb lang voor het …

Continue reading

Afvalverwerker HVC dwingt Delft schuldenberg van €25 miljoen op zich te nemen

Het contract met Twence (Hengelo) om ons huishoudelijk afval te verwerken loopt af. Nu wil het GroenLinks college dat we dat laten doen door de HuisVuilCentrale (HVC) met hoofdkantoor Alkmaar. In plaats van een vrije marktpartij wordt gekozen voor het overheidsbedrijf HVC. Die zou iets goedkoper zijn. HVC is van 44 gemeenten en 6 waterschappen …

Continue reading

Martin Stoelinga Nooit saai. Altijd Wat!

Bron 9 februari 2021 Theodor van der Lans Lansalot Film DELFT – Hij mag met recht een fenomeen genoemd worden! Martin Stoelinga, Mart, of de Snor, of de Stoel, zijn benamingen voor de man waarvan elke Delftenaar weleens gehoord heeft!De voormalig ijzervlechter in de Rotterdamse haven werd bekend als exploitant van gokkasten en als voetbaltrainer! …

Continue reading

Marcel Koelewijn: ‘Ik zit hier voor de stad en nergens anders voor’

Het was voor Marcel Koelewijn (58) niet de vraag óf hij de politiek in zou gaan, maar wannéér. In 2017 zette hij de stap nadat hij in deze krant las over de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. In april 2018 werd hij namens Stadsbelangen Delft lid van de commissie Ruimte en Verkeer. Hij …

Continue reading

Schriftelijke vragen over de inzichtelijkheid van de opties om tot een herstelplan van de Programmabegroting 2021-2024 te komen

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft Geacht college van burgemeester en wethouders Afgelopen woensdag 3 februari 2021werden wij in een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de financiële positie van Delft en het herstelplan van de Begroting 2021-2024. Er bleek dat op grond van recente financiële ontwikkelingen een veel …

Continue reading

Onaanvaardbare transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel

De Remonstrantse kerk aan de Oude Delft 102, als voormalige schuilkerk gelegen achter de DELFT – Oude Delft 100, is op 29 augustus 2019 door de kerk verkocht aan een particulier uit Oegstgeest, Arjen Pels Rijcken. Bron DOZ Adres Oude Delft 102Dossiernummer: VJV 3000944Omschrijving: Transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotelStatus: Formeel vooroverlegWelstandsniveau: …

Continue reading

Vestia bluft over sloop Bomenwijk in februari

Volgens de laatste Nieuwsbrief van 20 december van Vestia begint op 1 februari de sloop van 190 woningen in de bomenwijk. 98% van de bewoners had al een ander huis. Navraag bij wethouder Schrederhof over een sloopvergunning gaf het volgende: Hallo Jan Peter,Hierbij beantwoording op jouw technische vragen m.b.t. de sloopvergunning in de Bomenwijk: Het …

Continue reading