25 euro voor laten ophalen grofvuil zal dumping verder verergeren

Opschriften van hou het Leefbaar werken niet. Niemand meldt meer grofvuil bij ondergrondse containers. Bijzetten is de norm. Het wordt toch weggehaald.

De totaal verkeerde bezuinigingen worden door D66 & GroenLinks op Avalex ingevoerd. Ze willen €300.000 bezuinigen door de burger €25 voor het ophalen van grofvuil te laten betalen. Dat gaat niet werken bij de wijken en straten met ondergrondse containers.

Door gebrek aan sociale controle zullen net als nu de mensen het grofvuil helemaal anoniem naast de ondergrondse containers gaan zetten. Bijna niemand zal meer grofvuil aanmelden bij Avalex. Dat kost je geld en moeite. Ook zullen anderen gelijk hun grofvuil erbij gaan zetten. Heeft de aanmelder weer een probleem. Zo creëert de gemeente eigenlijk stortplaatsen.

Tweedeling in nette- en achterstandwijken

De BOA’s krijgen nu ook de bevoegdheid om dit ‘illegaal’ dumpen te gaan controleren. Geschatte kosten ongeveer €100.000. We komen steeds meer in een politiestaat te leven.

Dit zei ik in de vergadering: “Volgens Groep Stoelinga verandert Delft in het Napels aan de Schie als bewoners moeten gaan betalen voor het ophalen van grofvuil. Die fractie verwacht dat bewoners hun afval niet meer melden en illegaal gaan dumpen. Als het aan Groep Stoelinga ligt stopt Delft met de PMD-inzameling en blijft het ophalen van het grofvuil gratis

Maar onder Avalex voorzitterschap van GroenLinks wethouder Brandligt lopen de kosten van Avalex nog meer in het rood. De kosten bedragen €172.000 meer dan de opbrengsten uit de reinigingsheffing. Dat wordt zoals gebruikelijk structureel uit de algemene middelen gehaald. Dit doet GroenLinks al jaren deze nep tarieven om hun dure Nieuwe Afval Inzamelen er door te drukken.

Hondenpoep helemaal niet meer opgeruimd

Ook wordt de hondenpoep niet meer op de hondenuitlaatstroken verwijderd. Besparing €150.000. De poepscoop reed nog 52x per jaar uit. Dat moeten hondenbezitters nu overal zelf doen.

Alternatief ‘Stop met PMD inzamelen’

Onze oplossing is om te stoppen met het totaal mislukte PMD inzamelen. Dat werkt niet in een stad met veel hoogbouw. De PMD inzameling is te sterk vervuild en mensen in gestapelde bouw en kleine keukens en geen tuin doen er niet aan mee. Die donderen alles bij elkaar. En gelijk hebben ze.

Dat veroorzaakt veel lagere opbrengsten van de PMD inkomsten. China wil het niet meer hebben. Communicatie zal hier niet aan helpen. Maar aan dit heilige milieuhuisje mag van D66 en GroenLinks niet gemord worden. Dat er hiervoor ondertussen nascheidingsinstallaties bij de AVR in Rotterdam zijn wordt stelselmatig genegeerd.

2e alternatief: Vergoeding voor inleveren Grofvuil bij Avalex Milieustraat Voltaweg

Waarschuwingen en boetes zullen niet gaan werken. Ons voorstel is dan om burgers te belonen die zelf met de auto hun grofvuil bij de Milieustraat komen brengen. Geef ze een vergoeding voor de moeite van €5 – €25 afhankelijk van het aantal kilogrammen. Dit zal wel aanslaan denken we. Hierdoor bezuinigen met uitgespaarde kosten van het ophalen door Avalex. Hierdoor wordt het zelf brengen bevorderd.

Burgers die geen auto hebben maar wel een Avalex-pas kunnen kennissen of familie vragen dit voor hun te doen. Zo vaak heb je geen grofvuil. Ook kan je zzpérs met een busje de mogelijkheid geven dit bedrijfsmatig te gaan doen. De morgensterren zeg maar. De liberale variant versus de linkse dwang.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Martin Stoelinga Nooit saai. Altijd Wat!

Bron 9 februari 2021 Theodor van der Lans Lansalot Film

DELFT – Hij mag met recht een fenomeen genoemd worden! Martin Stoelinga, Mart, of de Snor, of de Stoel, zijn benamingen voor de man waarvan elke Delftenaar weleens gehoord heeft!
De voormalig ijzervlechter in de Rotterdamse haven werd bekend als exploitant van gokkasten en als voetbaltrainer! Ooit was hij manager van Nico Haak en ‘After Tea’. Ook in het carnaval in Delft (‘Kabbelgat’) liet de geboren Eindhovenaar als Prins Carnaval vele sporen na.

Zijn avonturen als voetbaltrainer bij Delfia en Wippolder maakten hem ‘wereldberoemd’ in Delft e.o. Soms haalde hij zelfs de nationale pers met zijn capriolen zoals toen die keer dat hij niet op het veld als trainer welkom was. Niet voor een gat te vangen huurde hij die zondagmiddag een hoogwerker en ging in het bakkie boven het veld hangen. Ook reed hij als maharadja op een olifant door de stad.

Martin, 77 inmiddels, extravert en graag in de belangstelling, mengde zich ook in de lokale politiek. Hij spreekt als politicus vanuit het hart en ‘de taal van het volk’. Als raadslid heeft hij een aantal burgemeesters zien komen en zien gaan. Een zwarte bladzij in zijn leven is de zgn. ‘gondelaffaire’ waar een dubieuze VVD-wethouder een hoofdrol speelde. Een nare affaire die zich door dubieus handelen van de toenmalige burgemeester Verkerk (VVD) onnodig lang voortsleepte en hem een fortuin en zijn gezondheid kostte.

Al enige jaren lijdt Martin aan prostaatkanker. Inmiddels in een vergevorderd stadium zodat behandeling niet meer mogelijk is. Hij heeft recentelijk minister De Jonge opnieuw een brief geschreven waarin hij oproept te komen tot een bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker voor mannen boven de 60.

In juni wordt zijn elfde kleinkind geboren. Een getal met betekenis voor een voetbaltrainer en een voormalig Prins Carnaval nietwaar! Martin gaat er voor..
Zoals Betty – zijn vrouw – zegt: “een leven lang met Mart.. nooit saai .. altijd wat”.

AD Delft: ‘Bewoners Wippolder moeten gratis kunnen parkeren in eigen wijk’

Bram Stoop (Stadsbelangen Delft, rechts) en Martin Stoelinga (Groep Stoelinga) zijn samen bezig een nieuwe fusiepartij op te richten. Beide fractievoorzitters vinden dat de bewoners van Wippolder niet de dupe moeten worden van betaald parkeren in hun wijk. © Fred Leeflang

Bron AD Delft 9 februari 2021 door Peter van de Stadt

De bewoners van de wijk Wippolder zijn niet de veroorzakers van de parkeerdruk en moeten dus niet de dupe worden van het invoeren van betaald parkeren in hun straten. Dat stelt Stadsbelangen Delft-fractievoorzitter Bram Stoop, hierin gesteund door Groep Stoelinga. Stoop stelt voor dat de bewoners een gratis parkeervergunning krijgen.

‘Uit gemeentelijk onderzoek is gebleken dat de bewoners van de Wippolder niet de oorzaak zijn van de parkeeroverlast dan wel parkeerdruk die ontstaan zou zijn in hun wijk. Nog afgezien van het feit dat veel bewoners helemaal geen parkeerdruk ervaren. Hoe kun je dan als college zeggen dat je, hoewel je niet de veroorzaker bent van parkeeroverlast, je toch een parkeervergunning moet kopen bij de gemeente vanwege de overlast die wordt veroorzaakt door derden’, zo vraagt Stoop zich af in een verklaring, die ook richting college gaat.

Stoop herinnert eraan dat hij hiervoor al eerder in de raad heeft gepleit, maar zonder succes. ‘De coalitiepartijen willen vooral geld aan de automobilist verdienen en inwoners van deze wijk laten betalen voor iets dat zij niet veroorzaakt hebben’. 

In de wijk Wippolder is, ondanks felle tegenstand van bewoners, per 1 februari betaald parkeren ingevoerd. 

Marcel Koelewijn: ‘Ik zit hier voor de stad en nergens anders voor’

Marcel Koelewijn Stadsbelangen

Het was voor Marcel Koelewijn (58) niet de vraag óf hij de politiek in zou gaan, maar wannéér. In 2017 zette hij de stap nadat hij in deze krant las over de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. In april 2018 werd hij namens Stadsbelangen Delft lid van de commissie Ruimte en Verkeer. Hij combineert zijn politieke werk met zijn baan als brug- en sluiswachter bij de provincie Zuid-Holland.Zijn plek in Delft?

De Turftonsterbrug, op de hoek van de Molslaan en de Brabantse Turfmarkt. “Omdat ik denk dat het mogelijk is hier een ondergrondse fietsenstalling te bouwen. Waarom? Omdat in Delft tot 2040 maar liefst 15.000 woningen worden gebouwd en dat betekent veel meer bezoekers in het historische centrum. Door ondergrondse stallingen te bouwen, verdwijnen veel fietsen van de straat en dat geeft een fraai gezicht. Er loopt nu een onderzoek. Ik zeg: het kan.”

Lokale partij

Toen hij zich in 2017 aanmeldde voor de cursus was zijn politieke keuze al bekend. Het moest en zou een lokale partij worden voor de geboren (Doelenstraat) en getogen (Oranjestraat) Delvenaar. “Ik wilde de politiek in om iets voor de stad te betekenen. Ik zit hier niet ter meerdere eer en glorie van Marcel Koelewijn, ik ben er voor de bewoners en ondernemers van deze stad, in tegenstelling tot hoogopgeleide politieke carrièreplanners. Ik ben een gewone Delftenaar en die is ondervertegenwoordigd in de raad. Dat kan beter.”

Opfrissen

De politieke interesse was al vroeg gewekt. Hij was eind jaren tachtig radiomaker bij Omroep Delft. “We zonden de raadsvergaderingen live uit op de radio en we hadden een politieke talkshow. Ik was niet direct betrokken bij die programma’s, maar ik hoorde wel alles. Burgemeester, wethouders en raadsleden kwamen regelmatig naar de radiostudio en zo raakte ik met ze in gesprek. Die interesse voor de politiek is nooit meer weggegaan.”

Hoe werkt het dualisme?

Koelewijn volgde in 2017 de cursus ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. Bedoeld voor Delftenaren die zich willen oriënteren op de lokale politiek en willen ontdekken welke partij bij hen past. Daarnaast zijn er lessen in staatsinrichting. Hoe zit Nederland ook alweer in elkaar? Wat is de rol van de koning? Wat doen Eerste en Tweede Kamer, provincie en gemeente? Hoe werkt het dualisme? “Ik wist het nog wel van de middelbare school, maar het is goed om je kennis op te frissen.

Verder vond ik het debatteren heel interessant. Je krijgt een stelling te horen en die moet je verdedigen. Of je het er nu mee eens bent of niet, je leert je standpunt zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. En hoe overtuig je een ander of laat jij je overtuigen? Dat mis ik in de raad. Vaak zijn partijstandpunten al besproken in achterkamertjes. Het debat moet juist plaatsvinden in de raadsvergadering. Je weet nu al van tevoren hoe een stemming gaat verlopen. In Delft wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van de minderheid.”

Biertje

Koelewijn noemt een ander belangrijk punt: compromissen sluiten. Kun je dat? Ben je bereid dat te doen of blijf je met je hakken in het zand staan? “Politiek is ook strijd, maar dan wel in de raadsvergadering en niet daarbuiten. Dan moet je – als het weer kan – na afloop in de kroeg een biertje met elkaar kunnen drinken. Als je nadenkt over een politieke functie, moet je dat goed voor ogen houden.”

Cursus Ja ik wil

De cursus werd in 2017 afgesloten met een tafeltjesavond waar de cursisten kennismaakten met politici van verschillende Delftse politieke partijen. “Die avond had ik niet echt nodig, omdat ik mijn keuze voor een lokale partij, Stadsbelangen Delft, al had gemaakt. Vervolgens heb ik diverse gesprekken gehad en mijn ambities uitgesproken. Uiteindelijk belde er iemand van de selectiecommissie op om te zeggen dat ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op nummer vijf stond. Ik vond dat prima. We haalden twee zetels, dus ik kwam niet in de raad, maar ik kon wel commissielid worden. Dat bevalt me tot nu prima.”

Bellen

En hoe voelt hij zich nu na bijna drie jaar commissielid? Een controleur van het gemeentelijk beleid? Iemand die de grote lijnen in de gaten houdt? Of is hij meer – in de letterlijke zin van het woord – een volksvertegenwoordiger? Koelewijn: “Beiden. Ik houd ook van ombudspolitiek. Als je een probleem hebt, er zelf niet meer uitkomt en mij vraagt of ik iets kan betekenen, kun je me altijd bellen. Dat hoort bij de functie. Ambities? Uiteraard. Nu ben ik commissielid, maar ik hoop wel ooit raadslid te worden. Misschien volgend jaar al.”

Bron: Stadskrant Delft van de gemeente Delft in de Tribune op Zondag
Foto: Alyssa van Heyst

Schriftelijke vragen over de inzichtelijkheid van de opties om tot een herstelplan van de Programmabegroting 2021-2024 te komen

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Geacht college van burgemeester en wethouders

Afgelopen woensdag 3 februari 2021werden wij in een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de financiële positie van Delft en het herstelplan van de Begroting 2021-2024.

Er bleek dat op grond van recente financiële ontwikkelingen een veel grotere bezuinigingsopgave nodig is om onder het preventief toezicht van de provincie Z-H uit te komen dan het oorspronkelijke tekort van €6,5 miljoen in de niet-sluitende Begroting.

Het meerjarenbeeld is structureel ingrijpend verslechterd. Ook in het Sociaal Domein is de komende twee jaar een forse negatieve trend te zien bovenop de bezuinigingen in het Actieplan Sociaal Domein.

Ik heb begrepen dat de ambtenaren naarstig op zoek zijn in de 12 programma’s naar incidentele en structurele bezuinigingen c.q. lastenverhogingen. Voor de korte (2021) en tot en met de lange termijn (2024). Er zal wel een kant-en-klaar herstelprogramma aan de gemeenteraad voorgelegd worden maar wij willen zelf uiteraard wat de kiezen kunnen hebben.

In groep A waar ook financieel wethouder Stephan Brandligt vertegenwoordigd was, heb ik gevraagd om een overzicht van alle opgewerkte bezuinigingsvoorstellen. Helaas kreeg ik daar geen toezegging op. Daarom zie ik me genoodzaakt deze schriftelijke vragen te stellen.

Vraag 1 Ik verzoek om per programma een overzicht te ontvangen van alle door de ambtenaren aangedragen specifieke bezuinigingsmogelijkheden en ook eventuele lastenverhogingen. Ook onder vermelding van desbetreffende verantwoordelijk wethouder(s). Daarbij verzoek ik in het programma Sterk en Sociaal van het Sociaal Domein een nadere uitsplitsing te maken in drie groepen. Te weten WMO, Werk &Inkomen en Jeugd.

Er is een voorbereidingskrediet van €15 miljoen gereserveerd in de Programmabegroting 2021-2024 voor de visie ontwikkeling museum het Prinsenhof. Op 6 oktober 2020 is een presentatie geweest met daarin vermeld de minimale variant van €18,6 miljoen (niet zijnde museum) maar als publiek gebouw. De volgende variant als zijnde Prinsenhof wel als museum met basis klimaat is gelijk 29,7 miljoen euro. Voor mijn beeld ben ik op zoek naar de absoluut minimale variant in kosten. De totaal afgeschaalde variant als museum.

Vraag 2 Wat zijn de geschatte kosten van het instandhouden van het huidige museum Prinsenhof zoals het nu is. In feite alleen het noodzakelijke en niet-uitstelbare onderhoud aan het gebouw. Dus ook zonder:

  • verhoging klimaat en isolatie klasse
  • aanpassingen buitenruimte en tuin
  • aanpassing indeling, routing en entree
  • uitbreiding van bruikbare en nieuwe ruimte
  • nieuw ondernemingsplan opstellen
  • modernisering Mandelezaal
  • sloop poortje

Met vriendelijke groeten van,

Groep Stoelinga    en  Stadsbelangen Delft

Jan Peter de Wit         Coby de Koning

Wegens sneeuw Schrederhof gevraagd lokale taxi’s in te zetten om ouderen naar ADO stadion voor vaccinatie te brengen

Taxi Charly uit Delft

Wethouder Schrederhof is verzocht lokale taxichauffeurs in te zetten bij het vaccinatie project voor de oudere inwoners van Delft. Momenteel maakt de gemeente Delft gebruik van de regiotaxi. In de commissievergadering EFB gehouden op 04-02-2021 heeft de wethouder gezegd hiernaar te willen kijken. Onze lokale taxichauffeurs waar ik als voorbeeld Taxi Charly heb genoemd gaan failliet en hebben amper inkomen. De meeste taxichauffeurs hebben een mooie auto waar bijna altijd een financiering op rust.

Nu de tweede lock down voortduurt en de avondklok met 3 weken verlengd is vallen de weinige ritten ook nog weg. De reserves zijn op, de vaste lasten kunnen niet meer betaald worden.

Om faillissementen te voorkomen hebben de chauffeurs werk nodig. De wethouder kan deze chauffeurs te hulp schieten en de taxiritten toewijzen aan lokale de lokale chauffeurs. Het water staat niet aan de lippen van deze doelgroep maar is aan het overstromen.

Sylvia Grobben.

GroenLinks veroorzaakt financieel debacle door veel zwaardere bezuinigingen ‘herstel’ Begroting

Financieel wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks) is een door-geradicaliseerde zolderkamer communist

De niet-sluitende onwettige Delftse Begroting 2021-2024 die bedoeld was als wapen tegen minister Kasja Ollongren(D66) komt als een boemerang keihard terug naar Delft. Na het totaal missen van het doel (Delft stond alleen in Zuid-Holland) krijgen wij nu met verdrievoudigde snelheid een onnodige financiële opdonder.

De gevolgen zijn zeer zuur voor de Delft. Wij moeten nu sneller en harder bezuinigen. Vorig jaar november stelde de coalitie een Begroting vast met de volgende meerjaren tekorten:

Begroting 2021-2024. De opgetelde tekorten van 21 t/m 24 bedragen samen 16,5 miljoen euro

Deze Begroting werd natuurlijk afgekeurd door toezichthouder de provincie Zuid-Holland omdat hij structureel een tekort liet zien. Een Statement wilden GroenLinks, PvdA, D66, Stip en VVD + ChristenUnie maken naar het Rijk. Gevolg is dat Delft door star struisvogelgedrag per 1 januari onder onder curatele van provincie en het rijk staan. Verscherpt financieel toezicht betekent dat de gemeenteraad niks nieuws mag besteden.

Gevolg is dat we nu maar 13 weken de tijd krijgen om de begroting sluitend te krijgen. Dat wil zeggen de uitgaven en inkomsten moeten in evenwicht zijn. Maar ondertussen zijn de tegenvallende Najaarsrapportage en de Rijks circulaires van september tot december binnen. Die laten uiteraard door Corona een zeer negatieve ontwikkeling zien. En daar de begroting reëel en structureel in evenwicht moet zijn moeten we nu uitgaan van de huidige situatie. En deze is ondertussen drastisch verslechterd:

De reële tekorten 2021 – 2024 bedragen opgeteld 45,3 miljoen euro

In plaats van een tekort van 6,5 miljoen in 2021 is dat opgelopen tot 13,3 miljoen euro. En in 2022 is een tekort van 5,9 miljoen opgelopen tot 16,1 miljoen. Enzovoort. Totaal tekorten eerst van 16,5 miljoen zijn opgelopen naar 45,3 miljoen. Paniek in het Stadhuis dus. Alle ambtenaren zijn thuis bruusk uit hun winterslaap gewekt om naar extra bezuinigingen te zoeken.

Vooral het Sociaal Domein is volledig financieel ontspoord. Dat krijg je met GroenLinks en de PvdA. Hun bezuinigingen hierop waren vooral cosmetisch van aard. Voor de bühne. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit GroenLinks college heeft het doelbewust laten ontsporen. Corona heeft dit bluf pokerspel om de Rijks-knaken versneld aan het licht gebracht. En Delft is nat gegaan.

Nu probeert GroenLinks de rekening natuurlijk geheel bij de hard werkende burgers te leggen die wel verantwoord met hun geld zijn omgegaan. Zo werkt links nu eenmaal.

In werkelijkheid hebben ze vier jaar lang in het Sociaal Domein een schijnwerkelijkheid gecreëerd van het knuffelen en verwennen van mensen in de Bijstand en gratis zorg verlenen aan mensen die het dik zelf kunnen betalen. En ook nog het inschakelen van peperdure Zorgbureaus. De riante vergoedingen worden – niet te controleren – grotendeels opgesoupeerd aan bobo’s in deze groots opgetuigde luxe organisaties.

Als wethouder Brandligt naar ons geluisterd had en de gemeenteraad ook 18 november 2020 direct geïnformeerd had over het mondeling aangekondigde preventieve financiële toezicht, dan waren we met één handomdraai klaar geweest. We hadden het tekort van 6,5 miljoen kunnen dekken door dit uit de algemene reserve te halen. Uit de 100 miljoen Eneco opbrengst. Dan was de Begroting sluitend geweest. En waren we niet onder preventief toezicht gesteld.

Dan hadden we verder ruim de tijd gehad om behoedzaam de tering naar de nering te zetten. Maar vanwege landelijke one-man verkiezingsshows van wethouder Stephan Brandligt tegen het kabinet Rutte zijn we nu zwaar de klos.

Bla bla bla ik ben trots op het leveren van opzettelijk prutswerk en sta hierin helemaal alleen. Zoetermeer en Leiden kozen eieren voor hun geld. Alleen de communistische enclave Stadskanaal in Oost-Groningen staat nog achter me.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Onaanvaardbare transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel

Oude Delft 100 – 102. Hierachter is een binnenplaats met de Génestetkerk. Dat verwacht je totaal niet. Vandaar dat het een schuilkerk genoemd wordt. Dat maakt Delft juist zo leuk. De geheime binnenhofjes.
Arjan Pels Rijcken

De Remonstrantse kerk aan de Oude Delft 102, als voormalige schuilkerk gelegen achter de DELFT – Oude Delft 100, is op 29 augustus 2019 door de kerk verkocht aan een particulier uit Oegstgeest, Arjen Pels Rijcken. Bron DOZ

Adres Oude Delft 102
Dossiernummer: VJV 3000944
Omschrijving: Transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel
Status: Formeel vooroverleg
Welstandsniveau: Bijzonder
Soort monument: Rijksmonument

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing en stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar. Er worden monumentale waarden geschaad.
De commissie adviseert het College van B&W negatief inzake het plan.

Toelichting:

De eigenaar en architect van dit kerkgebouw zijn aanwezig en lichten het plan toe. De bedoeling is een deel van de kerkzaal te herbestemmen als ruimte voor culturele activiteiten. In de naastgelegen consistorie en op de galerij in de kerkzaal zullen hotelkamers gerealiseerd worden. De ingrepen aan de buitenzijde zijn beperkt, in het interieur van zowel de consistorie als de kerkzaal zullen wel wijzigingen plaatsvinden.

De commissie is eensluidend van oordeel dat de voorgestelde ingrepen in de kerkzaal een te ingrijpende aantasting zijn van het monumentale interieur. Weliswaar blijven enkele monumentale elementen behouden, maar de ruimtelijkheid, lichtval, akoestiek en ritmiek van de vensters zullen ingrijpend aangetast worden.

De commissie adviseert de aanvrager programmatisch breder te kijken en niet te veel te focussen op hotelkamers, ook gezien het feit dat dit qua bestemmingsplan moeilijk ligt. Verder adviseert de commissie ook in de context breder te kijken en de buitenruimte bij het plan te betrekken voor zover mogelijk.

De commissie houdt een pleidooi voor het gebruiken van de geschiedenis van de Remonstrantse beweging als inspiratiebron voor de planvorming. Zij adviseert naar andere Remonstrantse kerken in Nederland te kijken die herbestemd zijn, zoals de Arminius in Rotterdam.

Met het wijzigen van de consistorie heeft zij minder problemen; deze ruimte is altijd al dienend aan de kerkzaal geweest, hier zit meer transformatieruimte.

Bron verslag: Adviescommissie Omgevingskwaliteit, 21 januari 2021 , vergadering via Microsoft Teams

Foto: KOOS BOMMELE

Vestia bluft over sloop Bomenwijk in februari

Lindelaan Delft. Ook dit moet uiteindelijk wijken voor nieuwbouw.

Volgens de laatste Nieuwsbrief van 20 december van Vestia begint op 1 februari de sloop van 190 woningen in de bomenwijk. 98% van de bewoners had al een ander huis.

Navraag bij wethouder Schrederhof over een sloopvergunning gaf het volgende:

Hallo Jan Peter,
Hierbij beantwoording op jouw technische vragen m.b.t. de sloopvergunning in de Bomenwijk:

Het betreft de sloop van ca 150 woningen. Voor de sloop van de huidige woningen is een sloopmelding benodigd. Deze sloopmelding wordt waarschijnlijk de komende weken gedaan (als alle woningen leeg zijn).

Met vriendelijke groet, Victor Jansen Schipper

Nu is het een beproefde methode van corporaties om de 2% (4) die nog geen andere woning hebben in angst te laten leven dat ze plotsklaps hun huis uitgezet worden.

De gemeente is medeverantwoordelijk door het afgeven van een sloopvergunning dat kan pas als alle sloopwoningen echt onbewoond zijn.

Temeer daar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) heeft gezegd dat er tijdens de corona crisis niemand op straat wordt gezet.

Dat is goed nieuws voor Otto Lopes Cardozo die nog steeds een passende woning zoekt.

Ik vind dat Vestia de bewoners opnieuw moet informeren over mogelijk uitstel van de begindatum van de sloop.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Stalhouderij Toon Paap dreigt ten onder te gaan

Dit vraagt toch om actie. Deze koetsen met paarden zijn een mooi uithangbord voor onze historische binnenstad. stalhouderijdelftsehout.nl

Donderdag in de commissie EFB van de gemeenteraad ga ik vragen of er financiële ondersteuning geregeld kan worden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP