GroenLinks wethouder Brandligt verweert zich met drogredenaties om raad niet tijdig te informeren

Wethouder Stephan Brandligt (GL) werd al op 18 november door de provincie Zuid-Holland werd medegedeeld dat Delft onder preventief toezicht zou worden gesteld. Dat hield hij één maand onder zijn pet.

Pas vlak na de raadsvergadering van 17 december kwam het nieuws naar buiten.

Zijn verweer was dat ik dat wel had kunnen weten daar wij (Hart voor Delft en Stadsbelangen) wethouder Brandligt tijdens de Begrotingsbehandeling daar voor gewaarschuwd hadden. Dat is een mooie drogredenatie.

Omdat wij daar voor gewaarschuwd hadden en datgene gebeurd daadwerkelijk, houdt in dat ik het wel wist. Dat betekent omgekeerd dan ook dat de rest van de gemeenteraad heel erg dom is want ze wisten niet door voor een niet sluitende begroting te stemmen ze daarmee automatisch onder curatele van de provincie zouden komen.

Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader van de provincie is ook een snelle procedure van één maand aangeboden aan Delft om met aanvullende besluiten onder het aangekondigde preventieve toezicht uit te komen.

Brandligt zei dat hij geen keus had en dat de snelle procedure geen reële optie was. Ook daarmee spreekt hij zichzelf tegen. Was het nu niet reëel of had hij geen keus? En ook al had hij geen keus waarom heeft Brandligt het dan niet direct de gemeenteraad in november geïnformeerd?

Daar kwam Brandligt zelf ook niet uit. Hij verweerde zich met het feit dat een tekort van 6,5 miljoen euro niet zomaar te vinden was. Ik kreeg geen antwoord toen ik zei dat Zoetermeer een gat van 9,1 miljoen met Eneco miljoenen had gedicht en dat dit goedgekeurd was door de provincie.

De indruk die blijft bestaan is dat Brandligt willens en wetens een Statement naar het Rijk wilde maken en daarom de snelle procedure intern afwees. Daarmee heeft hij de gemeentewet overtreden om niet de gemeenteraad tijdig van zeer belangrijke informatie te voorzien.

Ook andere partijen in de gemeenteraad waren zeer verbaasd over het plotsklaps onder preventief toezicht stellen van de provincie.

Het CDA noemde het kwalijk dat de raad buitenspel was gezet, omdat de raad niet was geïnformeerd. Maar ook coalitiepartijen als D66 had gehoopt dat de provincie burgerlijk ongehoorzaam zou zijn en onze Begroting niet had afgekeurd.

De VVD zei ook zeer verrast te zijn en begreep niet dat een financieel gezonde gemeente tegelijkertijd onder preventief toezicht werd gesteld. De PvdA vond er wel wat voor te zeggen om eerder geïnformeerd te zijn.

Uit deze commentaren blijkt duidelijk dat het onder toezicht stellen van de provincie ook bij de andere coalitiepartijen als een donderslag uit uit heldere hemel kwam. Dat het door het te late informeren door de wethouder het een onomkeerbaar besluit was geworden.

Redenen genoeg dat we een tweede gele kaart in de vorm van een motie van afkeuring tegen GroenLinks wethouder Stephan Brandligt in dienden.

Die werd verworpen maar wij hebben een duidelijk statement gemaakt dat wij het onacceptabel vinden dat cruciale informatie achtergehouden wordt en getimed (vlak voor kerstreces) naar buiten wordt gebracht.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Protest tegen dure parkeervergunningen Wippolder

Poortlandplein

Via nextdoor Lisette De JS wordt een bezwaar actie gehouden tegen de invoering van het vergunningparkeren in heel de wijk Wippolder. Laat je horen!

Ga naar Delft.nl en kopieer deze tekst op het contact formulier (zonder in te loggen) of geef daar aan ‘ik ben tegen vergunningparkeren in de wijk’. De gemeente zegt dat ‘echt’ bezwaar is niet mogelijk is.

We maken bezwaar tegen het invoeren van vergunningparkeren in de wijk Wippolder

1. Er is in Wippolder geen parkeerprobleem. In de 25 jaar dat wij hier wonen hebben wij nooit een probleem gehad om de auto te parkeren.

2. We zijn onvoldoende geïnformeerd over het voornemen om vergunningparkeren in te voeren in de wijk Wippolder. Er is geen bewoners raadpleging geweest

3. Het argument dat er straks woningen bij komen in Wippolder en dat er dan misschien tekort aan parkeerplaatsen ontstaat kan niet zomaar op de huidige bewoners worden afgewenteld.

4. De prijs van een vergunning is buitensporig hoog, vergelijk: in de Haagse vruchtenbuurt is een vergunning 12 euro per jaar en in Wippolder 100 euro per jaar en 200 voor opvolgend autobezit. Hier komt nog leges bovenop. Bewoners krijgen te maken met onvoorziene hoge kosten

5. Bezoekers parkeren voor 600 uur maximaal kost 60 euro en daar komt leges bij, ook dit zijn hoge en onvoorziene kosten

6. Het is niet mogelijk in delen te betalen. Huishoudens moeten soms ineens 300 euro of meer betalen bij twee auto’s. Dit zijn hoge en onvoorziene kosten

7. Hoge tarieven voor straatparkeren. Niet iedere bewoner kan een bezoekers parkeervergunning betalen en bezoek moet dan voor het eerste uur 1 euro betalen en daarna 4,50 per uur. Bezoek aan moeder kost dan 5,50 of meer als je blijft eten. In een gewone woonwijk in Delft

Eventueel bijvoegen: Er is geen reden om vergunningparkeren in te voeren en we vragen of u dit eenzijdige besluit dat zonder bewoners raadpleging is genomen wilt terugdraaien. Als dit besluit over vergunningparkeren niet kan worden teruggedraaid vragen wij om lage tarieven voor een parkeervergunning.

Als dit besluit over vergunningparkeren niet kan worden teruggedraaid vragen wij om bezoekers parkeren onbeperkt te maken met lage tarieven

Als dit besluit over vergunningparkeren niet kan worden teruggedraaid dan vragen wij om lage tarieven voor straatparkeren in onze wijk

Interpellatie in gemeenteraad omdat Brandligt informatie curatele maand verzweeg

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

Onderwerp: interpellatie in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 202

Geachte voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Van Bijsterveldt

Hierbij doen ondergetekenden een verzoek tot het houden van een interpellatie in de digitale gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021 conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Het Betreft het niet tijdig informeren van de gemeenteraad door het college van B&W dat toezichthouder de provincie Zuid- Holland voornemens was Delft per 1 januari 2021 onder preventief toezicht te plaatsen voor wat betreft de ingestuurde Begroting 2021-2024. De eerste openbare publicatie daarover van het college was kort voor het kerstreces.

De provincie Zuid-Holland heeft blijkens haar brief met kenmerk PZH-2020-759891780 al op 18 november wethouder Stephan Brandligt geïnformeerd. Op 3 en 8 december waren er commissievergaderingen Economie Financiën en Bestuur.

Vraag 1 Waarom heeft wethouder Stephan Brandligt de gemeenteraad niet direct na 18 november schriftelijk of mondeling in bovengenoemde vergaderingen geïnformeerd over het voornemen van de provincie Z-H?

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

De provincie Zuid Holland gaf vele gemeenten de gelegenheid na 15 november nog aanvullende besluiten te nemen. Dit is ongebruikelijk, maar op deze manier konden de meeste gemeenten alsnog onder het reguliere toezicht vallen. Daarnaast konden desbetreffende gemeenten de verkoopopbrengsten van Eneco aandelen inzetten. Hiervoor zijn landelijke kaders in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) versoepeld.

Vraag 2 Waarom heeft wethouder Brandligt de raad niet geïnformeerd dat er een korte hersteltermijn van 1 maand mogelijk was om het kleine tekort van 6,5 miljoen (1,6% van het geheel) aan te zuiveren zodat Delft niet onder preventief toezicht zou vallen.

Wethouder Brandligt heeft op 21 december op bij OmroepWest gezegd dat hij met opzet een Statement naar het Rijk wilde maken. Hij was daarmee de enige wethouder van 52 gemeenten in Zuid Holland die star vasthield aan een niet sluitende begroting. Volgens Gemeentewet artikel 169 lid 2 hoort het college de raad alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Vraag 3 Waarom heeft wethouder Brandligt de mogelijkheid voor een kort herstelplan en eventueel het inzetten van de Eneco miljoenen niet aan de gemeenteraad voorgelegd om het preventief toezicht te vermijden?

Namens Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga

Coby de Koning en Jan Peter de Wit

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Ombudspolitiek over twee huisuitzettingen uit de kranten

Ombudspolitiek over verontrustende berichten in de kranten (AD Delft en Delft op Zondag) van twee huisuitzettingen in Delft.

Bram Stoop stelde hier in de rondvraag van de commissie Sociaal Domein vragen over aan de verantwoordelijk wethouder Karin Schrederhof.

12 januari ten eerste : Onmenselijk om Delftse vrouw (met kinderen) naar daklozenopvang door te sturen

21 januari ten tweede: Rondvraag aan wethouder Schrederhof over Delftenaren die op straat dreigen te komen.

Wat Otto Lopes Cardoso betreft ben ik het niet eens met de afschuifpolitiek van PvdA wethouder Schrederhof. Hier zal zeker een vervolg op komen.

Hart voor Delft / Groepstoelinga / JP

Telegraaf Haagland: Delft geschokt na gratie zesvoudig moordenaar

Bron Telegraaf Haagland 22 januari 2021

Bron Telegraaf Haagland door Marieke van Essen

DELFT ’Onverteerbaar’ en ’onbegrijpelijk’. Delft reageert geschokt op de gratieverlening aan Cevdet Yilmaz, die in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje. Met de beslissing van het gerechtshof zijn wonden weer opengereten en worden nabestaanden en bekenden van de slachtoffers opnieuw herinnerd aan ’die zwarte dag na Pasen’.

Hoewel de plaats delict al vele jaren verdwenen is, staat een van de grootste moordpartijen uit de Nederlandse geschiedenis bij de Delftenaren nog altijd in het geheugen gegrift. Want wat er die bewuste 5 april in het pijpenla-café bij het Centraal Station gebeurde, is met geen pen te beschrijven: iets na half negen ’s avonds schoot de 27-jarige dader, ook wel bekend als Ted de Turk, met een semi-automatisch wapen om zich heen.

Vlak daarvoor kreeg Yilmaz, die nog niet zo lang daarvoor de Nederlandse nationaliteit had gekregen, ruzie met een cafégast. Deze zou hem voor de voeten hebben gegooid: ’Je bent dan wel genaturaliseerd, maar een Nederlander word je nooit’. Daarna volgde een slachtpartij van een halve minuut, waarin de dader twaalf kogels afvuurde. Er vielen zes dodelijke slachtoffers: Wim van Baarle, Jan van Drongelen, Wim Janssen, Ton Smits en Tonnie en Carmen Sneekes.

De zesvoudig moordenaar werd veroordeeld tot levenslang en verbleef sinds 2001 in de Van der Hoeven kliniek in Utrecht.

Cevdet Yilmaz voerde maar liefst dertien kort gedingen om onvoorwaardelijke gratie te krijgen. In die jaren stichtte hij een gezin en had hij een baan.

„Schokkend”, zegt Stadsbelangen-raadslid Bram Stoop, die vijf van de zes slachtoffers kende. „Minister Sander Dekker zegt dat hij schoorvoetend akkoord gaat met de gratie, maar hij vergeet er bij te zeggen dat deze man al jaren vrij kon rondlopen. Hij had meer privileges dan hij verdiende.”

Familie

Familie van een van de slachtoffers stelt dat Yilmaz ’echte levenslang had moeten krijgen’. „Wat er nu gebeurt is idioot”, zegt de bejaarde Delftse, die niet met haar naam in de krant wil. Ze vervolgt: „Maar laten we hopen dat hij er iets van heeft geleerd. Ik hoorde ook dat hij naar Turkije wil. Van mij mag hij gaan.”

Nabestaande Gerard Sneekes, wiens vrouw Tonnie en dochtertje Carmen bij de schietpartij omkwamen, maakt het niet meer mee: de Delftenaar, die zijn hele leven onder het verdriet heeft geleden, overleed in april 2019.

Yilmaz advocaat Romke Wybenga liet donderdag weten dat zijn cliënt niet meer had verwacht dat hem gratie zou worden verleend. „Hij heeft jarenlang een vijandige staat tegenover zich gehad”, aldus Wybenga. Hij kon donderdag nog niet kon zeggen of hij vervolgstappen gaat nemen. Of Yilmaz met zijn gezin naar Turkije vertrekt is evenmin bekend: „Hij heeft die wens ooit wel uitgesproken, maar dat is lang geleden en inmiddels is er een nieuwe situatie.”

Rondvraag aan wethouder Schrederhof over Delftenaren die op straat dreigen te komen.

Bron Delft op Zondag van 17 januari 2021

Voor commissie Sociaal Domein van 21 januari 2021 hebben wij volgende rondvragen aan PvdA wethouder Karin Schrederhof

Afgelopen week stond er een schrijnend geval in de media over een vrouw met kinderen die een wanhopige oproep deed en daarbij ook via de mail aan de politiek. De landelijke media pikte dit zelfs op.

Afgelopen zondag stond er bovenstaande advertentie in de krant Delft op Zondag waar de heer Otto Lopes Cardozo aan geeft dat hij per 1 februari op straat staat omdat hij de woningen die hij aangeboden heeft gekregen niet geschikt acht. Betreft hier een man van 71 jaar. Zijn Vestia woning in de Bomenwijk wordt gesloopt waar hij nu in zit. Hoe gaat de gemeente Delft hier mee om?

Zonder perse op deze individuele casus in te gaan, willen we graag weten wat in Delft de procedure cq werkwijze is als we met dit soort ernstige gevallen te maken krijgen. Wij leggen deze rondvraag, voor aan wethouder Schrederhof.

De vraag is of u bij de beantwoording van de eerste rondvraag vanavond wellicht ook (in zijn algemeenheid) kunt aangeven hoe de gemeente met het soort casussen zoals die van de heer Lopes Cardozo omgaat.

Bram Stoop , fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

Ooievaarsnesten Wilgenlaan mogen geruimd worden

Ooievaars aan de Wilgenlaan

De sloop van 190 woningen in de Bomenwijk hangt af of bewoners daar bezwaar maken tegen het ruimen van Ooievaarsnesten op de schoorstenen in de Wilgenlaan.

bron Vestia

Delftse ooievaars zijn al begonnen met het maken van nesten. En die mogen volgens artikel 3,1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming niet opzettelijk beschadigd, vernield of nesten of rustplaatsen van de ooievaar (Ciconia ciconia) weggenomen worden.

Om de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden zoals voorgenomen uit te kunnen voeren, dient het nest verwijderd te worden. Met deze activiteit wordt de verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Tot en met donderdag 21 januari kunnen bewoners bezwaarmaken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00598888. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

De omgevingsdienst Haaglanden zegt: De bebouwing aan de Wilgenlaan wordt gesloopt en hiermee worden de plateaus, inclusief het gedeeltelijke nest dat is aangetroffen, verwijderd. De nestpaal die is aangebracht blijft aanwezig en kan dienen als tijdelijke voorziening. In de permanente situatie worden minimaal twee nestplatforms terug geplaatst op de daken van de nieuwbouw

De verwijdering van het aangetroffen nest vindt plaats in de periode tussen september en maart, buiten het broedseizoen.

Vandaar dat het zo stil is rond de sloopplannen in de Bomenwijk. Wilgenlaan, Lindelaan en Meidoornalaan. Geen slapende ooievaars wakker maken.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga/ JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Nota dierenwelzijn – Ruimte & Verkeer – 14 januari 2021

In de zomer 2020 hadden wij de nota Dierenwelzijn geagendeerd. 14 januari 2021 werd deze eindelijk behandeld in de Cie R&V.

Bestuursvoorzitter bij de Wildopvang in Delft, Willeke van den Heuvel, had zich aangemeld als inspreekster bij dit onderwerp om duidelijk te maken hoe hoog de nood bij de wildopvang is.

In de nota staat o.a. dat de gemeente financiële ondersteuning geeft aan 3 organisaties:

Streekdierentehuis ’t Julialaantje: € 40.000

Dierenambulance € 7.500

Wild en vogelopvang € 12.500

De Wild en Vogelopvang komt voor het eerst in aanmerking voor financiële ondersteuning nadat zij al sinds 2012 tevergeefs aanvragen doen bij de gemeente Delft. De opvang dreigde in 2019 failliet te gaan. Dankzij heel veel inwoners van Delft en omliggende gemeentes zijn ze er nog. Burgers hebben massaal geld en voeding gedoneerd maar vooral ook heel veel steun gegeven. Het is best vreemd dat deze de wild- en vogelopvang in Delft niet allang ondersteund wordt door de gemeentes in Zuid-Holland en natuurlijk ook de provincie Zuid Holland, aangezien zij de enige opvang in heel Zuid-Holland is die alle dieren uit het wild opvangen.
De organisatie heeft bij alle gemeentes waar zij dieren voor opvangen, de provincie en het ministerie aangeklopt voor ondersteuning.

De gemeentes Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Schiedam geven nu ondersteuning en betalen de kostprijs (€ 42,50) per dier dat wordt opgevangen, Pijnacker-Nootdorp betaalt helft van de kostprijs. Delft heeft nu in de nota Dierenwelzijn een vast bedrag van € 12.500 toegezegd maar met de 1138 dieren in 2020 (vogels, roofvogels, egels, vleermuizen, hazen, konijnen, vossen enz.) de ze hebben opgevangen komt dit slechts neer op een bedrag van € 11 per dier. 1/3 van de opgevangen dieren komt namelijk uit Delft, dit komt waarschijnlijk doordat Delft aan het verstedelijken is, de ruimte voor onze dieren in het wild wordt minder en minder in vergelijking met andere gemeentes.

Wild en vogelopvang wil niet afhankelijk zijn van donaties en subsidies en weet ook dat de gemeente Delft er niet zo best voor staat, ze zijn al heel blij dat Delft dit geldbedrag heeft toegezegd. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente Delft ondersteuning geeft in de vorm van ruimte. De huidige ruimte is ooit gebouwd voor de opvang van 300 dieren, echter het tienvoudige aan dieren wordt opgevangen, ruim 3000 in 2020. De kooien staan opgestapeld in elke hoek van het gebouw en het komt voor dat er gewoon geen plek is, dan is het nodig het bureau leeg te ruimen, het koffiezetapparaat op de grond te zetten en overal kooien te plaatsen.

De direct naastliggende Kindertuinen is een optie voor uitbreiding. Deze grond wordt amper gebruikt en staat ¾ van het jaar leeg. Een mooie combinatie voor kinderen is mogelijk, als wild- en vogelopvang een gedeelte van deze grond mag gebruiken. Er zou een een modern opvangcentrum en een winkel gebouwd kunnen worden waar voor kinderen ook veel te beleven is. Zo kunnen scholen/klassen rondleidingen krijgen, voorlichting over flora en fauna krijgen, leren over de dieren in het wild en mogelijk helpen waar nodig met verzorging en schoonmaken. Crowdfunding in Zuid-Holland is een goede tool die ingezet kan worden om het gebouw en de winkel te realiseren.

Het mes snijdt wel aan 2 kanten, wild- en vogelopvang krijgt de uitbreiding die zo vreselijk nodig is en kinderen kunnen leren en horen over alles waar deze organisatie de kennis van in huis heeft.

Wethouder Brandlicht gaf aan dat hij wil nagaan wat de mogelijkheden zijn met de grond van de Kindertuinen. Ik heb in mijn 2e termijn gevraagd of dit als toezegging genoteerd mag worden. Dit is het inderdaad en we gaan goed monitoren hoe dit gaat verlopen. Hoe eerder hoe beter want de aankomende zomer wordt weer nijpend qua ruimte en geld.

Bijdrage Sylvia Grobben in de commissie R&V:

In de eerste plaats wil ik dank uitspreken voor de nota dierenwelzijn. GS is oprecht blij met deze nota en het feit dat de gemeente Delft haar verantwoording neemt het dierenwelzijn in Delft te waarborgen en nog belangrijker, te verbeteren. Het is uitermate jammer dat de afgelopen jaren de samenwerking, zoals beschreven in de nota, is verwaterd tussen de uitstekende organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn.

Het is goed dat de gemeente de instrumenten waaronder de website gaat inzetten om inwoners van Delft te informeren over de verschillende organisaties en wat zij betekenen voor het dierenwelzijn in Delft, wij denken dat het belangrijk is deze organisaties te verbinden en hiermee een betere samenwerking te bewerkstelligen. Het komt de dieren alleen maar ten goede.

Eigenlijk streven de organisaties benoemd in de nota hetzelfde doel na, het dierenwelzijn verbeteren. Om even terug te gaan naar de inspreker voor Wild en vogelopvang, mevrouw Van den Heuvel die ons verteld heeft dat haar organisatie gemiddeld 3000 dieren opvangt per jaar waarvan ongeveer 1000 van deze opgevangen dieren afkomstig zijn uit Delft. Dit is 1/3 van het totaal op gevangen dieren. Om een voorbeeld te noemen van hoeveelheid: Pijnacker-Nootdorp 322 dieren, Leidschendam-Voorburg 84 dieren, Schiedam 79 dieren.

De dieren in Delft staan er slechter op dan in deze gemeentes, en ik begrijp ook dat er elk jaar meer dieren bijkomen, elk jaar stijgt het aantal op te vangen dieren in Delft en andere gemeentes. Hoe komt dat, kan het iets te maken hebben met de ambitie van Delft te bouwen.

We willen dit, we willen dat, we gaan hier bouwen we gaan daar bouwen, hup we gaan 15.000 woningen bouwen enzovoort. Dit moet een weerslag hebben op de dieren in het wild, de konijnen, de hazen, de vogels, de reptielen en noem maar op, hier kunnen we niet om heen, hier moeten we onze verantwoording nemen. Het is goed dat de gemeente de verantwoordelijkheid onderkend en de samenwerking met de benoemde organisaties verlengt c.q. aangaat.

Het zou interessant zijn om te achterhalen waarom er in Delft veel meer dieren opgevangen moeten worden dan elders in Zuid-Holland. Echter om bij de inspreker te blijven, de organisatie wildopvang, de enige wildopvang in Zuid-Holland, de enige die alle dieren, vogels, egels hazen, konijnen, vossen enz. het is niet genoeg, de organisatie zit, door de stijgende hoeveelheid dieren met meer problemen. Een rondje bij de genoemde gemeentes leerde mij dat het merendeel een kostprijs per dier betaalt en 1 gemeente de helft van deze kostprijs.

De gemiddelde kostprijs per dier voor medische verzorging, diervoeding en huisvesting bedraagt € 42,50. Afgelopen jaar zijn er 1138 dieren in Delft opgevangen. u willen pleiten voor een verhoging van het toegezegde bedrag. Laten we deze organisatie, die in 2019 zo goed als failliet was, en het nu fantastisch doet, niet in de kou laten staan. Deze mensen die d.m.v. donaties, crowdfunding, en het gebruik van eigen vermogen de organisatie draaiend houden helpen, laten we onze verantwoordelijkheid nemen en bijspringen.

De provincie draagt tot op heden niets bij. Er zijn echter gesprekken gaande met de provincie Zuid Holland over bijdragen want inmiddels zijn 3 provincies overstag gegaan, t.w. Noord Holland Utrecht en Noord Brabant, deze provincies ondersteunen sinds 2020 de opvangcentra, en helaas Zuid Holland op dit moment nog niet.

Natuurlijk begrijpen wij dat financiële steun in deze tijd moeilijk is gezien het debacle rond onze begroting. Niet alleen financiële is hulp welkom maar ook een vorm van ondersteuning, meedenken in de vorm van ruimte. De organisatie is zeer klein behuisd en moeten uitbreiden. Er is dringend ruimte nodig, mogelijk kan de gemeente hierbij meedenken en bezien wat er nodig is om deze waardevolle organisatie bestaansrecht te geven in de vorm van educatie en voorlichting voor kinderen over de flora en fauna in Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Sylvia Grobben

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Schriftelijk antwoord op vragen waterlekkage Prinsenhofgarage

Vreemde witte drap lekt er uit het plafond van de Prinsenhofgarage op de auto’s.

Ik kan de beelden van de vergadering Ruimte en Verkeer van 14 januari niet terugvinden op het webcast portaal. De laatste is van vorig jaar…. Overigens zijn de archiefbeelden van bedroevend slechte kwaliteit.

D66 wethouder Martina Huijsmans

Maar in het verslag lees ik dat op mijn rondvraag door de wethouder is geantwoord dat we schriftelijk antwoord krijgen op onderstaande vragen:

Geachte wethouder Martina Huijsmans

Ik zie een groot aantal waterlekkages door scheurtjes in het plafond van de Prinsenhof garage onder de Spoorsingelgracht.  

Is dit bekend bij u? En zo ja, kunt u mij informeren wat hier aan gedaan wordt en wie voor de kosten gaat opdraaien?

Met vriendelijke groet Jan Peter de Wit Groep Stoelinga / Hart voor Delft

Nu is de eerste parkeerlaag geheel afgesloten. Er is dus best wel wat aan de hand. Blijkbaar was dit nog niet tot de thuis werkende ambtenarij doorgedrongen.

Ook een treinmachinist bevestigd de lekkage. Er is dus meer aan de hand.

En dat alles voor de totaal mislukte Spoorsingelgracht door die afzichtelijke zeven toegangshuisjes.

Die hadden ook aan de stadskant van de Spoorsingelgracht geplaatst kunnen worden. Nu is het meer de Willem-Alexander Sloot

IndeBuurt Delft: Delftse mysteries: wat doen die glazen huisjes in de nieuwste gracht van Delft?

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Telegraaf Haagland: Kritiek op de miljoenentekorten in Delft

Delft staat opnieuw onder verscherpt toezicht. foto de telegraaf

Bron Telegraaf Haagland 14 januari 2021 enkel selectie Hart voor Delft deel.

Van onze correspondent

DELFT Delft staat opnieuw onder verscherpt financieel toezicht van de provincie vanwege een tekort van 6,5 miljoen euro in de begroting. Eerder gebeurde hetzelfde toen de prinsenstad tientallen miljoenen euro’s verloor met het Spoorzonedebacle en ternauwernood kon voorkomen dat Delft een artikel-12 gemeente werd. De partij Hart voor Delft is verbijsterd en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Gemeenten hebben steeds meer moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Dit komt voor een groot deel door de financiële tekorten in het sociaal domein. De prinsenstad ontvangt jaarlijks 130 miljoen euro, maar geeft volgens een woordvoerder ’10 tot 15 miljoen euro meer uit om alle gevraagde ondersteuning te leveren’.

Toch slaagden vrijwel alle gemeenten er ondanks de financiële knelpunten in om de begroting sluitend te krijgen. Een aantal gemeenten, waaronder Zoetermeer, zette hiervoor de verkoopopbrengsten van de Eneco-gelden in. Dat Delft dit niet heeft gedaan noemt de partij Hart voor Delft ’een regelrechte flater’ en een ’mega-afgang’.

„Het is wel degelijk mogelijk. GroenLinks-wethouder Brandligt heeft de begroting gewoon als politiek pressiemiddel misbruikt bij de provincie en het Rijk. Alle Delftse ambtenaren staan voor paal”, zegt raadslid Jan Peter de Wit. „De provincie en de VNG voeren al een harde lobby met het Rijk om meer geld voor het sociale domein. Laat die dit maar doen.”

Volgens de gemeente wordt het gat in de begroting niet gedicht met de Eneco-gelden, ’omdat deze opbrengst eenmalig is’.

„De kostenposten die dit gat veroorzaken, komen jaarlijks terug. Als je die blijft betalen uit de reserves dan zijn die binnen een paar jaar uitgeput. En dan is het tekort er weer”, aldus een woordvoerder.

De zegsman geeft aan dat ’Delft zo snel mogelijk een sluitende begroting wil’. „Daarvoor maken we een herstelplan. Zolang het Rijk onvoldoende compensatie biedt, is het onvermijdelijk dat dat invloed heeft op het voorzieningenniveau in de stad. Waar en wat de inwoner daarvan gaat merken wordt in de komende maanden duidelijk. Daarbij bestaan geen heilige huisjes en kunnen ook eerder voorgestelde investeringen ter discussie staan.”

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP